1. Obvestilo: Izposoja učbenikov in delovnih zvezkov

  16 avgusta 2018 od Uroš Rozina

  Učbenike za vse razrede in delovne zvezke za prvi razred si boste lahko izposojali v mali telovadnici OŠ Gradec (tudi podružnice!) od ponedeljka, 27. 8. 2018, do petka, 31. 8. 2018, od 9.00 do 12.00, v sredo, 29. 8. 2018, tudi od 17.00 do 18.00.


 2. Obvestilo: Prijava na prehrano v šolskem letu 2018/19

  3 avgusta 2018 od Uroš Rozina

  Zaradi aktualnosti teme ponovno objavljamo obvestilo, povzeto po Pravilniku o šolski prehrani, kjer so napisane aktualne informacije.

  Učenci so prejeli obrazec »Prijava učenca na regresirano prehrano za šolsko leto 2018/19«. Obrazec je bilo potrebno vrniti v računovodstvo v juniju.

  Prijava je osnova za vnos v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja, na osnovi katere šola dobi podatke, kateri učenec je upravičen do subvencionirane prehrane.

  Kdo je upravičen do subvencionirane prehrane?

  1. Prvi pogoj, da učenec dobi subvencionirano prehrano je, da je prijavljen na prehrano (vaša izpolnjena prijava),
  2. Kakšna subvencija učencu pripada in če mu, pa je odvisno od višine dohodka, ki je od 1.2.2017 sledeč:
  • subvencionirana oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico in pri katerih mesečni dohodek na člana družine, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo pri katerih mesečni dohodek na člana družine, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega  36 % neto povprečne plače v RS.

  Za učence imamo organizirane štiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

  Priporočeno je, da ima učenec v šoli vsaj en obrok v dnevu. Vsi učenci imajo možnost, da se naročijo na kosilo. Učencem podaljšanega bivanja nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen predvsem učencem, ki obiskujejo jutranje varstvo.

  Obrok

  Ura obroka

  Cena v €

  zajtrk

  od 7.00 do 7.30

  0,60

  malica

  od 9.35 do 9.55

  0,80

  kosilo (od 1. do 5. razreda)

  od 11.30 do 13.30

  2,30

  kosilo (od 6. do 9. razreda)

  od 11.30 do 13.30

  2,90

  popoldanska malica

  ob 15. 

  0,60

  Za plačilo šolskih obveznosti imate več možnosti:

  • UPN nalog – položnica, ki jo prejmete na naslov plačnika,
  • SEPA direktna obremenitev – trajnik, obrazec dobite na naši spletni strani,
  • elektronski račun uredite na svoji banki.

  V primeru, da se na naši šoli šola več vaših otrok, se lahko odločite za združen račun, dobite eno položnico in specificiran račun za vsakega otroka posebej, oz. vas na banki bremenimo za en skupen znesek. To uredite tako, da svojo željo sporočite na elektronski  naslov: racunovodstvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

  ODJAVA OBROKOV

  Starši učenca so dolžni v primeru odsotnosti učenca prehrano pravočasno odjaviti. Za pravočasno odjavo prehrane velja, če starši odjavijo:

  • zajtrk, dopoldansko malico in popoldansko malico do 10. ure za naslednji delovni dan
  • kosilo do 8. ure za tekoči delovni dan.

  Odjava obrokov poteka preko aplikacije Prehrana v osnovnem – brezplačnem paketu e-Asistenta.  Za vstop v aplikacijo Prehrana je potrebno izpolniti prijavnico, ko jo boste starši prvošolcev prejeli na 1. roditeljskem sestanku. Izpolnjeno vlogo oddate razredniku, ki bo aktiviral vaš dostop do aplikacije.

  Za starše otrok, ki šolanje nadaljujejo velja prijava iz lanskega šolskega leta.

  Izjemoma lahko prehrano odjavite na elektronski naslov: racunovodstvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si ali telefonsko številko: 01/ 897 33 04.

  Dodatne informacije o prijavi in odjavi na šolsko prehrano, subvencijah za malico in kosilo se dobijo v računovodstvu šole, pri Bernardi Kanduč.


 3. Seznam književnih besedil za Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2018/19

  17 julija 2018 od Bojana Kotar

  Dragi učenci!

  Naj počitnice ne minejo brez družbe kakšne dobre knjige. Če vam zmanjka idej za branje, vam je lahko v pomoč seznam književnih besedil za Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v novem šolskem letu. 

   

  • 1. razred – Kajetan Kovič: Maček Muri 
  • 2. in 3. razred –  Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon 
  • 4. in 5. razred –  Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba
  • 6. in 7. razred –  Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh in Prežihov Voranc: Solzice
  • 8. in 9. razred –  Vinko Möderndorfer: Kit na plaži in Ivan Cankar: Moje življenje

   

  Prijetno branje!

   

   


 4. Vabilo: Zaključek projekta EVS

  20 junija 2018 od Barbara Toš


 5. OBVESTILO: Darila ob koncu šolskega leta

  od Jana Isoski

  Spoštovani starši!

  Bliža se konec pouka v šolskem letu 2017/2018, ki je povezan tudi s poslavljanjem in izkazovanjem različnih pozornosti za opravljeno delo in sodelovanje.

  Ob tem bi vas rad opozoril na Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15), predvsem na 2. in 3. člen.

  Prosim oz. pozivam starše in učence, da v šolo ne prinašate dragocenih daril, denarja, vrednostnih papirjev in darilnih bonov.

  Darila do vrednosti 20,86 € so last prejemnika.

  Javni uslužbenci ne smejo sprejeti daril, katerih vrednost presega 62,59 € oziroma skupno 125,19 € v istem koledarskem letu, če so prejeta od iste osebe.

  Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti, da darila, ki presegajo 125,19 €, postanejo last delodajalca.

  Darilo razreda oz. staršev ob zaključku šolskega leta se šteje kot eno darilo.

  Javni uslužbenec v nobenem primeru ne sme sprejeti denarja, bonov, vrednostnih papirjev ali nakita.

  Namesto tega bom veseli vaših prispevkov v šolski sklad, ki jih bomo namenili za opremo, učila in pomoč socialno šibkim družinam pri plačilu šolskih stroškov.

  Hvala za razumevanje in miren zaključek pouka vam želim!

  Damjan Štrus, ravnatelj

   


Arhiv obvestil