Obvestilo: Neobvezni izbirni predmeti

Nazadnje spremenjeno 19.5.2014 , ob 13:00 Urejal: Uroš Rozina

Spoštovani starši, dragi učenci,

v prihajajočem šolskem letu 2014/2015 sprememba Zakona o OŠ (UL RS, št. 63/13) določa postopno uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7. razred.

Neobvezni zbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Posamezen neobvezni izbirni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev (v postopnem uvajanju najmanj 5 učencev za edino učno skupino).

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

  • Neobvezni izbirni predmeti umetnost, računalništvo, tehnika in šport – od 4. od 6. razreda

V skladu s predmetnikom se ti neobvezni izbirni predmeti izvajajo po eno  uro tedensko.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

  • Neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik nemščina

Šola mora učencem 4. in 7. razreda v prihajajočem šolskem letu obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika kot neobvezni predmet, v naši šoli je to nemščina.

Učenec se od 7. razreda dalje lahko odloči tako za obvezni izbirni predmet nemščina (dve uri tedensko) kot tudi za neobvezni tuj jezik nemščina (dve uri tedensko).
Smiselno je, da drugi tuj jezik izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda).

V času zaključne prireditve Zdrav življenjski slog, ki bo 5.6.2014 od 17. ure dalje bomo za vas pripravili predstavitvene stojnice o posamezne neobveznem izbirnem predmetu, kjer boste lahko dobili natančnejše informacije o posameznem neobveznem izbirnem predmetu. V času od 5. do 12. 6. 2014 bomo sprejemali prijave za neobvezne izbirne predmete.
Ravnateljica OŠ Gradec: Tatjana Gombač

Objavljeno: 19 maja 2014 , Avtor: Uroš Rozina