OBVESTILO – novosti na področju subvencioniranja šolske prehrane

Nazadnje spremenjeno 1.8.2014 , ob 11:35 Urejal: Uroš Rozina

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prejeto dne 6.6.2014 in sporočila za javnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, objavljenega 3.6.2014, vas obveščamo o novostih glede subvencioniranja šolske prehrane v letu 2014/15.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila.

S 1.9.2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1.9.2014.

Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli. (vloge ste prejeli konce šolskega leta), skupaj z majskim računom. V primeru da obrazca, Prijave učenca na šolsko prehrano za šolsko leto 2014/15  še niste oddali to storite čim prej.  Obrazec dobite na naši spletni strani (meni Šolska prehrana>>Obrazci, vloge).

Na podlagi novele lahko starši vložijo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca na dan 1.9.2014 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1.9.2014, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31.08.2014 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali svetujemo, da starši vložijo vlogo za otroški dodatek. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico oz. kosilo.

SUBVENCIJA MALICE

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za malico oz. brezplačna malica.

SUBVENCIJA KOSILA

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in opri katerih povpr mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo.

Objavljeno: 1 avgusta 2014 , Avtor: Uroš Rozina