MŠ+POŠ: Šolska shema (2010 – )

Nazadnje spremenjeno 4.10.2021 , ob 20:34 Urejal: Jernej Grdun

Shemi šolskega sadja in zelenjave se letos pridružuje še shema šolskega mleka, zato se je projekt preimenoval v Šolsko shemo. Prijave šol so stekle v mesecu avgustu in ob odobritvi bodo sledila podrobna navodila o izvajanju.

Bistvo sheme šolskega mleka bo, da učencem ponudimo tudi mleko in mlečne izdelke iz lokalnega oz. domačega okolja, kar pa naša šola že počne. In sicer letos bo tretje leto od kar učenci na šolski jedilnik dobijo mleko in jogurte iz lokalnih kmetji. Prednost projekta bo v tem, da bo Evropska unija namenila subvencijo tudi teh izdelkov. Shema šolskega sadja in zelenjave ostaja naspremenjena z vsemi aktivnostmi, kot do sedaj novost je le v tem, da bodo tekom leta potekale tudi delavnice v okviru sheme. Učenci bodo o aktivnostih sproti obveščeni.

 

Šolsko leto 2016/2017

Shemo šolskega sadja in zelenjave smo letos delili 36 krat. Učenci so vsak teden po malici dobili sezonsko sadje in zelenajvo iz lokalno pridelanega okolja. Opažamo, da učenci rajši posegajo po sadju, kot zelenjavi tako, da je v prihodnje naš cilj, spodbujati ješčost tudi zelenjave.

Z naslednjim šolskim letom bo shema prenovljena, saj se ji verjetno priključi še shema šolskega mleka.

Shema SŠSZ je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA

POROČILO PROJEKTA SŠSZ

Namen tega ukrepa je povečati uživanje sadja in zelenjave iz lokalno pridelanega okolja in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Sadje in zelenjava se bosta razdeljevali 1x tedensko, v odmoru po malici za nižjo stopnjo (1-5 razreda) po razredih, za višjo stopnjo (6-  9 razreda) pa v jedilnici.

Razdeljevanje poteka skozi celo šolsko leto (najmanj 20 delitev). Sadje in zelenjava pa so  večinoma iz lokalnega okolja integrirane in ekološke pridelave. Poleg razdeljevanja potekajo tudi različne aktivnosti pod okriljem Zdrave šole, kjer se spodbuja uživanje sadja in zelenjave.

Ob koncu šolskega leta bo narejena ponovna analiza in evalvacija učinkovitosti ukrepa v sodelovanju z NIJZ, ki spremlja posamezne šole in njihove aktivnosti.

V prvi polovici šolskega leta smo opravili 15 delitev sadja in zelenjave. Učenci še vedno raje jedo sadje, kot zelenjavo. Na tedenskem jedilniku iamjo predvsem sezonski pridelek iz lokalnega okolja.

V drugi polovici leta se shema obogati, saj bo v spomladanskih in poletnih mesecih večja izbira predvsem slastnih jagod, češenj, marelic in malin.

Šolsko leto 2017/18

V tem šolskem letu se je projekt preimenoval v Šolsko shemo, to pa zato, ker smo poleg sadja in zelenjave ponujali mleko in mlečne izdelke brez dodatkov. 

V tednu športa, od 25. 9. do 29. 9. 2017, so imeli učenci na POŠ Vače različne športne aktivnosti in zdravstvene delavnice, ki so jih izvajale strokovne delavke ZD Litija. Vsak dan sta imela po dva razreda po dve uri delavnic. Vsak razred je, v namen zdravega začetka dneva, dobil na delavnicah sadje, ki je bilo nabavljeno v okviru Šolske sheme. 

 

 Projekt poteka na šoli že osmo leto, to pomeni, da je tudi dobro utečen. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja smo pridobili, tako kot vsako leto, finančna sredstva, v okviru kateri smo lahko otrokom ponudili različno zelenjavo, sadje, mleko in mlečne izdelke. 

Sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke smo na matični šoli razdeljevali ob torkih, na podružničnih šolah pa ob sredah, skozi celo šolsko leto. V šolskem letu 2017/18 smo imeli 26 razdelitev sadja in zelenjave ter 4 delitve mleka in mlečnih izdelkov. Trudimo se, da bi lahko otrokom ponudili čim več živil iz lokalnega okolja. 

ZAKLJUČNO POROČILO ŠOLSKA SHEMA

Šolsko leto 2018/19

Nadaljujemo s Šolsko shemo, s katero bomo poskušali učence ozavestiti o pomenu uživanja zelenjave, sadja, mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov. Razdeljevanje živil iz Šolske sheme bo na matični šoli potekalo ob torkih, na podružničnih šolah pa ob sredah

Šolsko leto 2019/2020

Nadaljevali bomo z ozaveščanjem učencev o pomenu uživanja zelenjave, sadja, mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov. Razdeljevanje živil v okviru Šolske sheme bo potekalo ob torkih na matični šoli, ob sredah pa na podružničnih šolah. 

V tem šolskem letu bomo še posebej poskušali učence spodbujati k uživanju zelenjave. 

ZAKLJUČNO POROČILO O PROJEKTU

Šolsko leto 2020/2021

Osnovni namen projekta bo omogočiti uživanje zelenjave, sadja, mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov ter ozaveščanjem učencev o njihovem pomenu za zdravje.

Razdeljevanje živil v okviru Šolske sheme bo potekalo ob torkih na matični šoli, ob sredah pa na podružničnih šolah. 

V tem šolskem letu bomo še posebej poskušali učence spodbujati k uživanju zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov. 

ZAKLJUČNO POROČILO O PROJEKTU

Šolsko leto 2020/2021

  • S projektom želimo učencem omogočiti uživanje zelenjave, sadja, mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov.
  • Skozi celo šolsko leto bomo učence osveščali  o pomenu zelenjave, sadja, mleka in mlečnih izdelkov za zdravje.

Razdeljevanje živil v okviru Šolske sheme bo potekalo ob torkih na matični šoli, ob sredah pa na podružničnih šolah. 

V tem šolskem letu bomo še posebej poskušali učence spodbujati k uživanju mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov. 

Objavljeno: 7 septembra 2016 , Avtor: Anita Mikša