H-ogled jemanja vzorcev vode

Nazadnje spremenjeno 18.9.2017 , ob 19:40 Urejal: Elizabeta Bučar

Z učenci smo si ogledali obisk predstavnikov NIJZ pri odvzemu vzorcev pitne vode.

Predstavnika sta učence seznanila, da je eden izmed njihovih načrtov za izvajanje strategij RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem:

  • Izvajanje aktivnosti za dvig ozaveščenosti vzgojiteljev, učiteljev, otrok in staršev o pomembnosti pitja higiensko neoporečne vode, ki je kot tekočina pomembna za uživanje in bistveno bolj primerna kot sladke pijače. 
  • Vodooskrba in varna pitna voda ostaja njihova prioriteta. Na osnovi podatkov iz informacijskega sistema pitne vode bodo razvijali  prikaz kakovosti pitne vode po naseljih v Sloveniji, ter vzpostavili sodelovanje z ARSO z namenom povezovanja zbirk podatkov o kakovosti pitne in podzemne vode.
     
Objavljeno: 18 septembra 2017 , Avtor: Elizabeta Bučar