POŠ Hotič- Pitna voda (2017/2018)

Nazadnje spremenjeno 5.6.2018 , ob 21:30 Urejal: Elizabeta Bučar

 

Pitna voda je vrednota, ki jo moramo znati čuvati in ceniti, saj je  najpomembnejši vir življenja za vsa živa bitja. Neustrezen dostop do vode za pitje in okuženost z mikroorganizmi in s strupenimi snovmi v njej vodi  do različnih bolezni.

Dejavnosti: ogled vodnih virov, poskusi, merjenje, priprava intervjuja, izdelava opozorilnih tabel za divja odlagališča, izdelava plakata, risanje grafov, načrtovanje obiska ogleda, skiciranje zemljevida vodnih zajetij v kraju.

Cilji:

  • raziskujejo, od kje se napaja vodno omrežje in kje so nameščeni vodohrami;
  • raziskujejo, kakšna je bila preteklost vodnih virov;
  • merijo količino popite vode;
  • ugotavljajo, kakšna je lastnost vode za pitje;
  • raziščejo možna divja odlagališča ali druge načine onesnaževanja;
  • ogledajo si odvzem vzorcev vode za pregled;
  • ogledajo si čistilno napravo.

Ogled čistilne naprave v Litiji.

Gospa Marta Peršin nas je popeljala skozi čistilno napravo in nam nazorno razložila, kako se voda prečisti – iz umazane, smrdljive vode dobijo čisto vodo, ki jo spustijo v reko Savo.

Na koncu pa smo se tudi posladkali. Za prijaznost in postrežbo se ji kar najlepše zahvaljujemo.

V okviru projekta smo si ogledali dokumentarni film Voda in dva prispevka Življenje brez vode ni življenje in EKOLA! Pomanjkanje čiste vode.

Voda je življenje. Je predpogoj za obstoj človeka, živali in rastlin ter je nenadomestljiv vir za nacionalne ekonomije. Prekriva kar tri četrtine našega planeta. Če bi lahko vso vodo na Zemlji shranili v 100 steklenic, bi dobili 97 steklenic slane vode (morja in oceani), 2 steklenici sladke vode (ledeniki, jezera, reke, mokrišča) in le za prst pitne vode.

Učenci so v šolo prinesli ogromno različnih virov in literature. Razdeljeni v skupine so izdelali plakate.

Beležili smo porabo pitne vode. Vsak razred posebej je dnevno meril količino popite vode. Vsi smo imeli enake skodelice, ki so merile 1,5 dl. Za vsako popito skodelico so v razpredelnico narisali črtico. Hkrati pa smo beležili tudi, koliko čiste vode porabimo pri uporabi stranišč z izplakovanjem.

Učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda, bodo lesene table z napisi »Pitna voda je vir življenja« (naredil nam jih je g. Miha Krnc). Postavili jih bomo k vodnim zajetjem v Hotiču.

Učenci so vodili evidenco, koliko vode na dan popijejo in koliko pitne vode porabijo za izplakovanje stranišča.

Ob svetovnem dnevu voda so izdelali plakat.

Na današnji dan – svetovni dan okolja – smo zaključili s projektom Pitna voda. V gozd, kjer je studenec s pitno vodo, smo postavili tablo z napisom Voda je vir življenja. Ker je bilo tablo potrebno močno zabiti v tla, nam je priskočil na pomoč Francijev in Anjin očka Janez. Učenci so se odžejali z bistro studenčnico.

Kako lepo bi bilo imeti tak studenček v bližini šole, da nam ne bi bilo potrebno piti iz vodnega bara! Ali pa vsaj, da bi lahko pili s pipe kot nekoč.

Obljube so, da bomo v novem šolske letu končno dobili pitno vodo.

Objavljeno: 18 septembra 2017 , Avtor: Elizabeta Bučar