MŠ + PŠ: Semena sprememb (2017- 2018)

Nazadnje spremenjeno 27.6.2018 , ob 22:07 Urejal: anica.brvar

Projekt smo zaključili s predstavitvijo za starše na zadnjem roditeljskem sestanku v juniju.

Naša prihodnost je preveč pomembna, da bi jo prepustili naključju. Za boljši jutri je odgovoren vsak izmed nas. Učenci 5. razredov matične šole in podružničnih šol Hotič, Jevnica, Vače in Kresnice bodo z različnimi aktivnostmi pomagali zastaviti smeri, ki naj bi vodile v prihodnost, kakršno želimo živeti.

V projektu sodeluje preko 100 slovenskih šol, podpira ga Vlada RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Zavod RS za šolstvo.

Cilji: 

  • razvijanje osebnih kompetenc za aktivno državljanstvo
  • razvijanje odgovornosti do sebe, drugih, narave, družbe
  • spodbujanje samoiniciativnosti

POŠ Kresnice: Aktivno državljanstvo

Zastava je pomemben zunanji znak državljanske zavesti, zavest narodovih korenin, preteklosti in upov za prihodnost. Dva učenca sta celo leto skrbela, da zastave pred vhodom v šolo niso bile ovite okoli droga.

POŠ Jevnica: Oblikovanje in razvijanje zavesti o narodu in državi, v kateri živimo

V okviru projekta smo največ časa namenili razmišljanju in raziskovanju o Sloveniji in domačem kraju. Z učenci smo iskali prednosti življenja v Sloveniji, na kaj smo ponosni, pa tudi s čim nismo zadovoljni in načine, kako bi to lahko izboljšali. Med šolskim letom smo posebno pozornost namenili praznikom, jih obeležili, ob teh priložnostih pa izdelovali plakate, knjižice, recitirali umetnostna besedila.

 

Izbrali smo učenca, ki je skrbel za šolske zastave in jih odvijal, ko so se le-te zavile okoli droga. Učenci so zelo radi raziskovali tudi o svojem kraju in kritično vrednotili prostor, kjer preživijo največ časa. 

MŠ in POŠ: Skriti zaklad: Vače in Spodnja Slivna

Učenci 5. razredov matične šole in vseh podružničnih šol so se v mesecu maju odpravili na Vače. Iskali so skriti zaklad. Z iskanjem so pričeli na trgu pred cerkvijo na Vačah, nato so se odpravili proti Kleniku, si med potjo ogledali lesene skulpture ob cesti, sušilnico lanu, Grilčevo domačijo in povečano kopijo Vaške situle. Nazaj grede so se ustavili pri fosilni morski obali in si na kratko ogledali še šolo na Vačah, kjer sta jih pričakala učiteljica Dajana  in učitelj Jernej. Na Spodnji Slivni so se ustavili pri obeležju GEOSS. Tam so našli skriti zaklad – vse, kar so videli okoli sebe in kar so tisti dan doživeli, je dragoceno. V čudovitem naravnem okolju so spoznali zgodovinske, kulturne in naravne znamenitosti Vač in okolice. Reševali so naloge, ki so spodbujale k raziskovanju in opazovanju. 

      

POŠ Hotič: Pitna voda

Voda je življenje. Je predpogoj za obstoj človeka, živali in rastlin ter je nenadomestljiv vir za nacionalne ekonomije. Prekriva kar tri četrtine našega planeta. Če bi lahko vso vodo na Zemlji shranili v 100 steklenic, bi dobili 97 steklenic slane vode (morja in oceani), 2 steklenici sladke vode (ledeniki, jezera, reke, mokrišča) in le za prst pitne vode. Učenci so v šolo prinesli ogromno različnih virov in literature. Razdeljeni v skupine so izdelali plakate. 

Beležili smo porabo pitne vode. Vsak razred posebej je dnevno meril količino popite vode. Vsi smo imeli enake skodelice, ki so merile 1,5 dl. Za vsako popito skodelico so v razpredelnico narisali črtico. Hkrati pa smo beležili tudi, koliko čiste vode porabimo pri uporabi stranišč z izplakovanjem.

V okviru projekta smo si ogledali dokumentarni film Voda in dva prispevka Življenje brez vode ni življenje in EKOLA! Pomanjkanje čiste vode. 

Učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda, so naredili lesene table z napisi »Pitna voda je vir življenja« ter jih postavili k vodnim zajetjem v Hotiču.

  

MŠ: Litija leta 2050

Učenci matične šole so zapisali veliko zamisli o tem, kakšno bo življenje v Litiji čez nekaj desetletij. Začrtane prihodnosti ne bomo dosegli le z velikimi projekti. Za boljši jutri so pomembni tudi majhni koraki, boljša prihodnost lahko nastane že iz najmanjše spremembe ali dejanja, ki ga lahko izvede vsak izmed nas.

MŠ in POŠ: Bodi zvezda, ne meči petard!

V decembru smo se na matični šoli in vseh podružničnih šolah veliko pogovarjali o pirotehniki, saj se prav v tem mesecu poveča uporaba pirotehničnih sredstev. Skušali bomo vplivati na starejše in jih prepričati, da bi med prazniki zmanjšali uporabo pirotehničnih sredstev ali, kar bi bilo najbolje, da bi praznovali – brez pokanja petard in ognjemetov.

 

  •  
Objavljeno: 8 septembra 2017 , Avtor: anica.brvar