MŠ+POŠ Vače: 500 let REFORMACIJE (2017/2018)

Nazadnje spremenjeno 18.10.2017 , ob 15:36 Urejal: vanja.arhnaver

Reforme, spremembe so osnovno gibalo vsake družbe in pogoj, da se družba oz. kultura spreminja. 31. 10 2017 bo ob 500-letnici začetka reformacije simbolično tudi na OŠ Gradec viselo 95 tez, ki jih bodo ustvarili, oblikovali in izobesili učenci, predstavljale pa bodo ogledalo današnje družbe skozi kritične oči naših osnovnošolcev.
V mesecu oktobru bodo na to temo potekale aktivnosti v okviru pouka (SLJ, ZGO, GEO, GUM, LUM, DKE, NI), s katerimi bodo učenci spoznali, zakaj je reformacija tako pomembna za Slovence in slovenski jezik.

AKTIVNOSTI: kulturni dan za devetošolce (V Trubarjeve kraje);  razstava v avli z aktivnim sodelovanjem obiskovalcev in ogledom dokumentarnega filma; obisk dramskega igralca; predstavitev, razprava na razrednih urah in izobešenje 95 tez na vrata matičnih učilnic, delavnica kaligrafije na Vačah, spoznavanje gotice, risanje Trubarjevih portretov, izvajanje Trubarjevih uglasbenih pesmi …

CILJI:
– Učenci spoznavajo pomen dneva reformacije.
– Učenci znajo prostorsko in časovno umestiti obdobje reformacijo.
– Učenci spoznavajo značilnosti obdobja in njegove predstavnike na Slovenskem; zavedajo se pomena reformacije za zgodovino Slovencev in slovenskega jezika.
– Devetošolci na kulturnem dnevu izdelajo miniaturno knjigo.
– Učenci pri pouku LUM znajo v zvezke napisati naslov v gotici.
– Učenci krepijo domoljubje, razvijajo svoje kritično mišljenje ter stremijo k aktivnemu državljanstvu.

Objavljeno: 18 septembra 2017 , Avtor: vanja.arhnaver