Obvestilo: ŠOLSKI SKLAD 2017/18

Nazadnje spremenjeno 28.9.2017 , ob 8:28 Urejal: Jana Isoski

Spoštovani starši,

novo šolsko leto je že v polnem teku in prav tako različne šolske dejavnosti.  Tudi letos želimo s sredstvi Šolskega sklada OŠ Gradec vsem otrokom na naši šoli omogočiti enake možnosti. Želimo si, da bi se vsi otroci lahko udeležili ekskurzij, gledaliških predstav, taborov, šole v naravi …  Želimo si, da bi lahko pomagali kriti stroške udeležbe vašega otroka  na šolskih tekmovanjih, da bi pomagali pri izpeljavi šolskih projektov ter (so)financirali nakup opreme, igral in drugih pripomočkov, s katerimi izboljšamo pouk in popoldansko varstvo. 

V preteklem šolskem letu smo pomagali 46 učencem, da so se lahko udeležili zimske šole v naravi ter taborov in pomagali njihovim družinam pri nakupu delovnih zvezkov ter ostalih šolskih potrebščin. Iz sklada je bilo plačanih 890 prijavnin na različna šolska tekmovanja (nekateri učenci so sodelovali na več tekmovanjih), financirani so bili tudi prevozi učencev na regijska in državna tekmovanja. Učencem podružničnih šol je bil iz šolskega sklada plačan prevoz na matično šolo, kjer so se udeležili različnih dogodkov kot npr. zaključek bralne značke in izvedba športnega dne v šolski telovadnici.

Šolski sklad svoja sredstva pridobiva izključno s prostovoljnimi prispevki staršev in občanov ter donacijami podjetij in samostojnih podjetnikov.  Pri zbiranju sredstev pomagajo tudi  učenci (zbiranje starega papirja, izdelava božično-novoletnih daril, peka palačink).

Tudi za letošnje šolsko leto si želimo, da bi lahko s sredstvi šolskega sklada pomagali našim učencem.

Naprošamo vas, da na nam po svojih močeh  pomagate pri zbiranju sredstev. Vsak prispevek je zelo dobrodošel in bo koristno porabljen.  Delo šolskega sklada (pravila delovanja, programi dela, finančna poročila) lahko spremljate na spletni strani šole (rubrika: Organi upravljanja – Šolski sklad).

Če se boste odločili za prispevek (enkraten ali mesečni), vas prosimo, da izpolnite izjavo in jo oddate razredniku ali jo skenirano pošljete na e-naslov racunovodstvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si. Izjava je objavljena na spletni strani, dobite pa jo tudi pri razredniku. Lahko pa enostavno, brez izjave,  nakažete znesek na transakcijski račun OŠ Gradec: SI56 0126 0603 0660 770 – s pripisom Za Šolski sklad OŠ Gradec.

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za vašo pripravljenost pomagati oz. prispevati sredstva za Šolski sklad OŠ Gradec.

                                                           Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Gradec

 

 

Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti.«

Prilogi:

Objavljeno: 7 septembra 2017 , Avtor: Uroš Rozina