Obvestilo: Svet zavoda OŠ Gradec – sklep o razpisu volitev

Nazadnje spremenjeno 19.3.2018 , ob 10:38 Urejal: Uroš Rozina

Svet zavoda OŠ Gradec na osnovi sklepa, sprejetega na 31. izredni seji dne 26. 10. 2017 objavlja:

SKLEP O RAZPISU VOLITEV

Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi 46. in 47. člena ZOFVI in v skladu z 21. (z upoštevanjem pojasnila MIZŠ), 23. in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija redne volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec za 4-letni mandat, in sicer:

– 3 predstavniki delavcev matične šole,
– 2 predstavnika delavcev dveh različnih podružničnih šol.

Volitve bodo izvedene 23. 11. 2017 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.

Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih delavcev. Kandidate za predstavnike delavcev ima pravico predlagati vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Skupaj s pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, da se strinja h kandidaturi.
Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice vsaj en kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda.
Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji do 17. 11. 2017.

Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec:
Vanja Arhnaver

Objavljeno: 27 oktobra 2017 , Avtor: vanja.arhnaver