MŠ – likovno snovanje 2, 3 (8. in 9. razred)

Nazadnje spremenjeno 15.11.2017 , ob 11:01 Urejal: maria.primozic

Učenke in učenci obveznega izbirnega predmeta likovno snovanje 2 in 3, smo si v ponedeljek, 13. 11. 2017, ogledali razstavo umetniških grafik v galerijskih prostorih gradu Bogenšperk, ki so nastale v poletnih 4. Valvasorjevih mednarodnih grafičnih dnevih. Kustosinja nam je predstavila tudi Valvasorjevo delo na gradu, njegovo delovno sobo in bakrotiskarno. Kako pomemben je naš grad in edinstven v takratni kranjski deželi, je zapisano tudi na spletni predstavitveni strani gradu Bogenšperk:

Janez Vajkard Valvasor se je pri zasnovi svojega velikopoteznega založniškega programa zgledoval po nemškem topografskem (krajepisnem) slikarstvu. Ker v njegovem času na Kranjskem ni bilo tiskarskega podjetja, ki bi moglo pripraviti slikovno gradivo za njegova načrtovana topografska dela, je kar sam ustanovil grafično delavnico, bakroreznico in tiskarno za bakroreze: »Bil sem tudi – ne da bi se hvalil – prvi, ki je vpeljal v to preslavno vojvodino Kranjsko bakrotisk. Da, tukaj na Bogenšperku sem 1678. leta sam napravil tako delavnico in pri sebi v gradu vzdrževal nekaj let bakrorezce in tiskarje.“ (Slava vojvodine Kranjske, 11. zvezek, str. 620)

Objavljeno: 15 novembra 2017 , Avtor: maria.primozic