V-Obeležje 500-letnice obletnice reformacije

Nazadnje spremenjeno 30.11.2017 , ob 11:37 Urejal: Uroš Rozina

Aktivnosti za obeležje 500-letnice reformacije so se izvajale v mesecu oktobru. Sodelovali so vsi učenci POŠ Vače, tako pri pouku kot v OPB. Aktivnosti so bile načrtovane v skladu z učno-vzgojnim načrtom in prilagojene učenčevi razvojni stopnji ter skladne z njihovimi interesi in zanimanji.

Sledili smo ciljem samostojnosti, socializacije, sproščenosti, ustvarjalnosti, medsebojne povezanosti, demokracije, samospoštovanja, moralne drže, obvladovanja stresa, razvijanja domišljijskega sveta, ki pomaga oblikovati stvaren pogled na svet.

Izogibali smo se storilnostni naravnanosti ter izzivalni in intenzivni retoriki, ki otrokom nalaga odgovornosti (ali odločanja), ki jim niso dorasli, zato je naše delovanje temeljilo na ustvarjalnosti, ki učence sprosti, krepi samozavedanje in nenazadnje uči.

V okviru projekta družboslovno-slovenističnega aktiva smo na POŠ Vače 500 let reformacije obeležili z naslednjimi dejavnostmi:

  • V okviru pouka slovenščine v 9. razredu sta nastala plakata o življenju v začetku 16. stoletja, tako v Evropi kot pri nas. Izhodišče je bilo življenje in delo Primoža Trubarja in njegovih sodobnikov, predvsem njihov pomen za Slovence. Plakata so učenci dopolnili s pisavo v kaligrafski tehniki.
  • Učenci 9. razreda so znanje poglobili in razširili tudi na KD v oktobru. Poudariti moramo, da so se prav v Trubarjevem času Slovenci prvič formirali kot narod, kar je bilo v tedanjih razmerah zelo težko. Poročila (lahko tudi zvezana kot knjiga) so predstavljena na razstavi na hodniku v prvem nadstropju šole.
  • Pri pouku DKE v 8. in 7. razredu so učenci oblikovali teze, s katerimi so ob neformalnem učenju pridobivali izkušnje kot kritični in avtonomni družbeni akterji. Ker pa je prav disciplina pogoj svobode (citat) in delo osnova protestantske etike, je bilo vodilo pri razmišljanju naslednje: DRUŽBO SOOBLIKUJEJO SVOBODNI, DISCIPLINIRANI IN KREATIVNI POSAMEZNIKI, ki se zavedajo da se »moje pravice« zaključijo s »pravicami drugega«. Predvsem pa so razmišljali, kako kot aktivni posamezniki, preko izpolnjevanja svojih dolžnosti, kreirajo svobodni in boljši danes. Teze temeljijo na »aktivnih« glagolih: delujem, obljubljam, trudim se, podpiram, želim si, zavezujem se, ustvarjam, sledim, učim se, spremljam, preverjam, sanjam, opazujem … tematsko se dotikajo različnih področij družbenega udejstvovanja. Največji poudarek je na oblikovanju odnosa do naših dolžnosti, možnosti so-vplivanja in so-ustvarjanja družbe.
  • Učenci 6. razreda so pri pouku zgodovine izdelali 4-peresno deteljico, s katero so predstavili štiri velike može slovenske reformacije, ki so veliko doprinesli k slovenskemu jeziku.
  • Učenci od 1. do 5. razreda so se v okviru pouka seznanili s pomenom Primoža Trubarja, v OPB pa so sodelovali z likovnimi izdelki v različnih tehnikah: Trubar v mozaiku, Trubar v mehki-volneni tehniki, Trubar – seme slovenskega jezika, Trubar – luč in dramilo slovenskega naroda.  Izdelki so razstavljeni na hodniku v pritličju šole ter v prvem nadstropju. Interdisciplinarno sodelovanje je učencem ob veselju pri ustvarjanju omogočilo tudi vpogled v Trubarjevo življenje, da bodo nekoč lažje razumeli pomen pripadnosti svojemu narodu.
  • »Trubar podobo na ogled postavi« po celotni šoli, »ker bolj resnico ljubi, kakor slavo« … bomo držali pesti, da bo naša pot po njegovih stopinjah vsaj kanček pripomogla k višjim družbenim vrednotam in kreativnosti vsakega izmed nas.

Teze so v kaligrafski tehniki oblikovale učenke 9. razreda pod mentorstvom Dajane Maurič. Objavljene so na vratih učilnic in zbornici.

Nosilci programa: Dajana Maurič, Maja Žibert, Bernarda Imperl v sodelovanju z vsemi učitelji na POŠ Vače.

Objavljeno: 28 novembra 2017 , Avtor: Uroš Rozina