V-ŠOLSKI KNJIŽNICI NA VAČAH SE OBETAJO BOLJŠI ČASI

Nazadnje spremenjeno 24.11.2017 , ob 15:15 Urejal: Nataša Brezovšček

Z letošnjim šolskim letom so se zaradi povečanega števila otrok zvišale tudi normativne zahteve, tako da je naša šola prvič postala upravičena še do druge knjižničarke. Ker je POŠ Vače devetletka, se bo druga knjižničarka posvetila predvsem knjižnični dejavnosti na tej šoli.

Sprva bo izposoja potekala še ročno, s prehodom v sistem Cobiss, ki se bo dogodil najkasneje decembra 2018, pa bo tudi tu avtomatizirana. Nakup in obdelava knjižničnega gradiva se bosta (tudi za vse podružnice) še vedno odvijala na matični šoli.

Želimo si, da bi osnovnošolska knjižnica na Vačah  zaživela v vseh svojih funkcijah in da bi nudila pomembno podporo vzgojno-izobraževalnemu delu.

Ob tej priložnosti smo se odločili za sodelovanje v projektu MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH, KI SO NAMENJENA NAJSTNIKOM IN ODRASLIM, ki ga razpisuje Društvo Bralna značka Slovenije. Izbrali smo knjigo ALBUM 14/15/16, ki vsebuje štirinajst zgodb slovenskih avtorjev. Zgodbe so brezčasne, namenjene vsem generacijam.

Naše druženje ob MEDGENERACIJSKEM BRANJU bomo poimenovali POD GLADINO BESED. Osredotočili se bomo na osrednja cilja projekta, in sicer bomo spodbujali medgeneracijsko branje literature in promovirali kakovostno slovensko literaturo.

Bralce bova spodbujali k branju koordinatorici Dajana Maurič in Nataša Brezovšček. Srečanja bomo izpeljali po svojih zamislih, glede na želje in interese skupine.

In kaj bomo počeli? Brali, se pogovarjali, se učili … uživali v družbi z vrstniki, starši, mentorji … vse pod gladino besed, kjer živijo jezik, črke, knjige, pisave … zgodovina … družbena in osebna … misel, moja lastna, ki »pokuka« na gladino, takoj ko je povedana drugemu …

Objavljeno: 24 novembra 2017 , Avtor: Nataša Brezovšček