H_Idejni projekt

Nazadnje spremenjeno 4.4.2018 , ob 19:04 Urejal: Elizabeta Bučar

Civilna iniciativa Hotič

Krajani Hotiča smo na pobudo, ki je bila izrečena na spomladanskem zboru krajanov, ustanovili civilno iniciativo (CI) Hotič. Njena prva naloga je ureditev razmer za naše najmlajše. To pomeni, da pristojne seznanimo s stanjem na področju šolstva in predšolske vzgoje. Obnova šole in gradnja vrtca je bila v preteklosti že večkrat v planu občine in KS Hotič, vendar ju zaradi različnih razlogov še vedno niso izvedli.

Obstoječa šolska stavba je bila v Hotiču narejena 1898 leta. Šola je bila med 2. vojno dvakrat požgana. Večjih posegov v konstrukcijo v vsej njeni dobi ni bilo. Zamenjan so bila okna in vhodna vrata. Šolo obiskuje v povprečju med 30 in 43 otrok. Zaposleni in otroci pogrešajo telovadnico, prostor za knjižnico, prostor za dodatno strokovno pomoč otrokom, za jutranje in popoldansko varstvo (skupni prostor). Telovadnico in spremljajoče prostore bi lahko souporabljali tudi krajani kot večnamenski družabni prostor v kraju, ki ga Hotič nima.

Vrtec že več let poteka v najetih prostorih. V vrtcu sta dva oddelka, skupaj 34 otrok. Tudi v vrtcu je prostorska stiska in potreba po dodatnih prostorih. To so predvsem prostori za individualno obravnavo otrok, igralnica, prostor za umirjanje otrok, manjša kuhinja, večje oziroma dodatne sanitarije, večje parkirišče in večje zunanje igrišče s peskovnikom in ustrezno ograjo.

Šola je v bližini cerkve in pokopališča. Ker tudi cerkev in pokopališče z mrliško vežico nimajo ustreznega parkirišča, predlagamo, da skupaj z urejanjem potreb šole in vrtca, rešimo tudi ta problem. Seveda v dogovoru z lastniki in uporabniki cerkve in pokopališča.

Krajane ob tej priliki prosimo za dodatne predloge, pomoč in moralno podporo pri izvedbi.

Pristojnim na občini smo tako pred dopusti predali idejni projekt, v katerem smo opisali trenutno stanje na tem področju, potrebe in podali predloge za rešitev. G. župan, Franci Rokavec, ga. podžupanja Lijana Lovše in g. Igorij Parkel, vodja oddelka za družbene dejavnosti, so zelo naklonjeni našemu idejnemu projektu.

Pristojne prosimo, da skupaj čim prej rešimo probleme, ki jih imajo naši otroci in krajani v vrtcu in šoli. Otroci so naše največje bogastvo pravi pregovor. Skupaj jim zagotovimo tisto, kar ima že dolgo večina otrok v občini Litija in Sloveniji in jim je to samoumevno.

Janez Žgajnar, predsednik CI Hotič

(članek v Občanu, 2014)

idejni projekt učno družabni center Hotič

Nato so strani občine odgovorili s projektno nalogo, ki pa ni bila sprejemljiva, ker je imela kar nekaj pomanjkljivosti, med drugimi je bilo tudi premalo učilnic.

PROJEKTNA NALOGA za vrtec in šolo Hotič -2017

Aktivnosti Civilne iniciative (CI) Hotič v letu 2017

 S predstavniki Občine Litija smo v letu 2017 predstavniki CI, POŠ Hotič in vrtca Litija imeli tri sestanke. Enega v maju in dva v decembru. 

Kljub temu, da je bilo na sestanku v maju povedano, da so pogodbe za odkup zemlje tik pred podpisom, je bilo potrebno do izvedene prodaje s strani župnije Hotič še veliko aktivnosti, ki so s strani CI in g. Boštjana Sukiča pričele že med poletnimi počitnicami in se stopnjevale jeseni ter se v mesecu decembru uspešno zaključile.

Občina mora v čim krajšem času odkupiti še manjši delež zemljišča od privatnega lastnika v bližini šole.

Medse smo povabili Miho Jančarja, predstavnika OŠ Gradec za komunikacijo z občino Litijo. V začetku decembra je pripravil idejni osnutek bodoče šole, vrtca s športno dvorano ter prostori za KS in društva. Projekt smo uskladili med člani CI in predstavnikom KS Hotič in ga sredi decembra predali predstavnikom občine. 

Projekt zajema vse zahtevane prostore pod eno streho. Šola je v idejnem projektu v prostor umeščena tako, da bo v času gradnje pouk nemoteno potekal v obstoječih prostorih.

 

                                                                                                                          Janez Žgajnar, predsednik CI Hotič

Skica idejne zasnove  pošhotič

 

Na spletni strani občine www.litija.si,

pod http://www.litija.si/objava/112252

je objavljena izdelana Idejna Zasnova za POŠ, Vrtec in Večnamensko dvorano v Hotiču.

Dokument je izdelan v dveh variantah, na dveh lokacijah, s pripadajočimi risbami. 
 
Na obe varianti smo člani CI podali pripombe in pripravili ustrezne skice glede umestitve zgradbe v prostor.

V letu 2018 si bomo člani CI Hotič prizadevali, da se bo uredila vsa dokumentacija in da se bo v čim krajšem možnem času pričelo z gradnjo.

Hotič, 4. 4. 2o18

Skica idejne zasnove, ki je bila sprejeta na današnjem sestanku s predstavniki Občine in bo predstavljena projektantom na naslednjem srečanju. Datum sestanka bo znan takoj, ko bodo na Občini dobili geodetski posnetek zemljišča.

IDEJNI OSNUTEK MODIFICIRANE VARIANTE 2

Tloris zgradbe:

poš-hotic-prostorsko

Objavljeno: 23 marca 2018 , Avtor: Elizabeta Bučar