MŠ in POŠ: SAM PRIJAZNA ŠOLA (2017-2018)

Nazadnje spremenjeno 18.10.2019 , ob 11:59 Urejal: Jana Isoski

Projekt poteka v sodelovanju z Zvezo NVO za avtizem, in sicer v okviru projekta Avtizem – SAM z drugimi. Šolam in otrokom z avtizmom se želi v okviru projekta omogočiti boljše sobivanje in organizacijo spodbudnega vzgojno-izobraževalnega okolja za otroke z avtizmom, ki so vključeni v proces inkluzivnega izobraževanja v osnovni šoli.

 Program zajema naslednje dejavnosti:

 • V okviru Zveze NVO za avtizem:
 • Roditeljski sestanek oz. predavanje za starše sošolcev otroka z avtizmom.
 • Izvedba razredne ure – delavnica za sovrstnike otroka z avtizmom.
 • Predavanje za zaposlene in svetovanje strokovnim delavcem.
 • V okviru šole:
 • Slikovna podpora za učence z avtizmom.
 • Ureditev kotička za umirjanje za otroke z avtizmom.
 • Krepitev močnih področij učencev z avtizmom.
 • Priprava učencev z avtizmom na dneve dejavnosti, šolo v naravi.

 

Cilji programa:

 • Seznanjenost staršev učencev v oddelku, v katerega je vključen otrok z avtizmom, z avtizmom (značilnosti, prilagoditve, pomen vključevanja otroka v družbo vrstnikov, pomoč pri šolskem delu, orientaciji ipd.).
 • Ustrezna struktura in vizualna podpora za otroke z avtizmom v šoli.
 • Seznanjenost spremljevalcev na dnevih dejavnosti z značilnostmi učencev z avtizmom.
 • Seznanjenost vseh zaposlenih na šoli z motnjami avtističnega spektra ter s prilagoditvami učenca z avtizmom in sprotnim uvajanjem le-teh v delo s tem učencem.
 • Seznanjenost sošolcev otroka z avtizmom s funkcioniranjem njihovega sošolca.

2. april – mednarodni dan zavedanja o avtizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Prilagojen urnik z možnostjo menjave učnih ur predmetov.                                                              

Delo z učencema je potekalo tudi s pomočjo knjige, ki jo priporočamo tudi odraslim.

28. 2. 2018 – razredna ura in roditeljski sestanek

Na razstavi šolskega projekta: plakat, oblikovan za tipno in vidno zaznavanje.

Na slovesni prireditvi smo prejeli priznanje za uspeh projekta Avtizem – SAM z drugimi in pridobili naziv SAM – prijazna šola učencem s spektroavtističnimi motnjami. Ga. Nevenka Nakrst z Zveze NVO za avtizem Slovenije je g. ravnatelju predala modro zastavo. Na prireditvi so sodelovali tudi pevci z matične šole pod vodstvom zborovodkinje Mirjam Jelnikar, učenka Maša Jere z deklamacijo Pavčkove pesmi Pesem o zvezdah ter učenki Nika Uštar in Naja Širca z besedilom o drugačnosti.

    

“Ponosno se dviga zastava …”

Projekt je potekal od februarja do junija 2018. Znanja, ki smo jih pridobili s sodelovanjem v projektu bomo uporabljali še naprej; pripravljali bomo  individualizirane senzorne kotičke za učence s posebnimi potrebami, vzpostavljali ustrezno vizualno podporo, krepili močna področja učencev z avtizmom ipd.

SAM prijazna šola poročilo

Objavljeno: 15 marca 2018 , Avtor: Janja Hostnik