MIGALNICE (2018- )

Nazadnje spremenjeno 11.11.2021 , ob 11:30 Urejal: Iza Ustar

Vodja projekta Migalnice: Andreja Bregar Rop

Namen projekta je pri učencih preko gibalnih vaj izboljšati spretnosti in sposobnosti, kot so branje, pisanje, računanje, koncentracija, spomin, komunikacija, organizacija, motivacija, motorika, logično mišljenje. V današnjem času učenci vse manj samostojno vstopajo v proces razvoja ter učenja, zato se v učnem procesu vse pogosteje pojavljajo težave z motivacijo, pomnjenjem, razumevanjem, sledenjem snovi, učnim napredkom, upoštevanjem pravil v razredu, vstopanjem v socialne stike z odraslimi in vrstniki. Bistven faktor procesov učenja in razvoja pa je gibanje, zato je v šoli nujno spodbuditi učence za gibalne vaje.

Cilji projekta so:

 • povezava gibanja s čustvenimi in miselnimi dogajanji v možganih,
 • olajšanje učenja ter povezovanje in aktiviranje vseh možganskih predelov, ki so potrebni za optimalno učenje,
 • premagovanje težav in osebnostnega razvoja – večja učinkovitost, zbranost (lažje doseganje želenih rezultatov),
 • pridobivanje izkušenj za ustrezen gibalni odziv na čutne dražljaje,
 • z gibanjem spodbuditi aktivno mišično izražanje, ki je pomemben pogoj za učenje,
 • izboljšanje učnega uspeha in kvalitete trajnostno pridobljenega znanja,
 • pridobivanje učnih veščin in metod, ki dvigujejo občutek lastne vrednosti in samozavesti,
 • prepoznavanje lastne sposobnosti in omejitve, razvije toleranco do različnosti.

Dejavnosti bodo potekale skozi celotno šolsko leto in bodo zajemale izdelavo didaktičnih blazinic tudi za 3.razrede in uporabo le-teh pri pouku od prvega do tretjega razreda ter pri pouku dodatne strokovne pomoči. Izvajale se bodo tudi dejavnosti kot so:

 • preizkusi gibalnih poti,
 • tekme v gibalnih veščinah,
 • prenos informacij staršem o pomenu gibanja za učenje in življenje….

Gibanje odpira vrata v učenje. Učimo se gibati, da bi se lažje učili. (Dr. Paul Dennison)

ŠOLSKO LETO 2020/2021:

Pajkova mreža na POŠ Vače

 Kako spretni, gibčni in koliko ravnotežja imamo, smo ugotavljali s pomočjo pajkove mreže v mesecu juniju tudi na Vačah.

Novost v POŠ Hotič – pajkova mreža

V mesecu maju so se učenci podružnične šole Hotič razveselili nove pridobitve – pajkove mreže. Z veseljem so jo takoj preizkusili in v njej zelo uživali. 

Gibanje na plezalni steni – POŠ Hotič

Pustne migalnice

Pustni torek je bil zabaven in radosti poln dan, ko so naše najmlajše maske uživale tudi v pustnih “migalnicah”. 

Talna gibalna pot 

V tem letu imamo novo pridobitev in sicer talno gibalno pot, ki jo najdete na hodniku razredne stopnje matične šole. Učenci jo že pridno uporabljajo. 

Talne gibalne poti spodbujajo razvoj gibalnih spretnosti. Odlične so za urjenje v ravnotežju, koordinaciji rok in nog, učenci tako vzdržujejo kondicijo, spodbujajo pa tudi razvoj domišljije, saj lahko učenci s pomočjo talne poti razvijejo številne igrice. V spodnjem videu prikazujemo del poti, ki jo je demonstriral eden od učencev drugega razreda. 

Migalnice v 3. razredu MŠ

Tretješolci redno migajo v začetku pouka, med poukom in ob koncu. Tako poskrbijo za dobro prekrvavitev in veliko kisika v celicah.

Teambuilding aktiva DSP in svetovalne službe – priprave na novo šolsko leto.

Aktivnosti:

 • iskanje skritega zaklada,
 • ogrevanje s pomočjo gibalnih vaj,
 • pohod,
 • gibalna integracija,
 • pogovor in izmenjevanje mnenj ter idej o prihajajočem šolskem letu. 

ŠOLSKO LETO 2019/2020:

Migalnice prvošolčkov iz POŠ Jevnica

Prvošolčki in prvošolke POŠ Jevnica si ure velikokrat popestrijo z različnimi gibalnimi vajami med uro telovadbe ali pa med poukom. Učenci z veseljem sodelujejo. 
 
 
 
 
 

Migalnice učencev v 2. a in 2.b razredu matične šole

Učenci 1. in 2. razreda na POŠ Vače uživajo ob Migalnicah z učiteljicama Janjo in Andrejo

 

Pridobivanje znanj z gospo Majdo Končar

V mesecu februarju je gospa Majda Končar svoja znanja in izkušnje na praktičen način delila tako z učenci POŠ Hotič kot tudi s sodelavkami aktiva dodatne strokovne pomoči. Vsi smo se s pomočjo konkretnih vaj naučili, kako pomembno je razvijanje vidnih spretnosti, saj lahko le-te močno vplivajo na uspešnost pri branju, pisanju in učenju.

 

Obogatena športna vzgoja v prvih razredih

 

Tudi na POŠ Jevnica migamo v okviru projekta Migalnice

V 2. razredu so učenje pesmice Žogica Nogica popestrili z metanjem in lovljenjem manjših žogic. Pred tem so z blazinicami izvedli tudi nekaj vaj za ogrevanje.

Naši pridni fantje pri zavzetem brušenju lesenih količkov iz katerih bodo nastale pisane barvice, katere bodo krasile plezalno steno.

Nad vajami z žogicami so navdušeni tudi učenci 5. in 4. razreda, saj jim popestrijo pouk hkrati pa razvijajo vidne spretnosti, koordinacijo, motoriko…

Migalnice v POŠ Hotič

Gibalne aktivnosti so zelo pomembne pri otrokovem motoričnem in psihičnem razvoju. Pri gibalnih aktivnostih, ki jih otrok izvaja z veseljem, imamo več možnosti, da dosežemo aktivno pozornost, ki je rezultat pozitivne motivacije.

Dejavnosti za boljše ravnotežje

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj. Dejavniki, ki so pomembni pri ohranitvi, oziroma vzpostaviti ravnotežja so:

 • čutila vida
 • čutila sluha
 • taktilni receptorji
 • kinestetična čutila
 • center za ravnotežje

Migalnice v 3.a in 3.b razredu MŠ

V tretjem razredu matične šole migajo vsak dan. Pravijo, da se gibajo za aktiviranje “gumbkov”, igrajo se z žogo, sedijo na žogah, vadijo z žogicami Bal-A-Vis-X. Učiteljicam pa je najbolj pomembno to, da se učenci dobro razgibajo, predihajo in nenazadnje tudi zabavajo. S pomočjo učiteljice Andreje Bregar Rop, so izvajali gibalne vaje, pri katerih so poleg ostalih, razgibali tudi smejalne mišice.

Pajkova mreža

“V Kresnicah z veseljem uporabljamo novo pridobitev. Učenci izredno uživajo in se urijo v spretnostih. Igra namreč zahteva izredno zbranost, natančnost, potrpežljivost in seveda vztrajanje. Tega učencem v prvem in drugem razredu primanjkuje, zato smo igre še posebno veseli. Hvala učiteljici Andreji in učencu Tjašu za podarjeno pajkovo mrežo.”

Učiteljica Tadeja Resnik, POŠ Kresnice

Jutranje gibalne vaje

V POŠ Kresnice zjutraj pouk pogosto začnejo z gibanjem (kombinacijo braingym vaj ter vaj za ogrevanje), ki učencem med drugim pomagajo pri boljši osredotočenosti na pouk, povečani energiji za delo ter boljšem poslušanju učiteljev in sošolcev.

 

Opismenjevanje preko gibanja

Pri procesu opismenjevanja je ključnega pomena uporaba različnih metod začetnega branja in pisanja. V 1.razredu matične šole se učenci učijo branja in pisanja na aktiven način. Na spodnjih slikah lahko vidimo uporabo gibanja pri učenju.

 

Gibalne vaje z žogicami

Učenci 1. in 2. razreda POŠ Kresnice pridno izvajajo vaje z žogicami. Vaje izvajajo pogosto, napredek pa je že opazen. Primeri vaj z žogicami so prikazani tudi na slikah.

Gibanje s pomočjo pajkove mreže

Pajkova mreža lahko pomaga pri razvoju gibalnih spretnosti otrok, zavedanju lastnega telesa, poleg tega tudi pri pridobivanju zaupanja v lastne gibalne sposobnosti. Pri aktivnosti spodbujamo razvoj koordinacije celotnega telesa in ravnotežja. Cilj je, da učenci splezajo skozi mrežo tako, da pri tem ne zazvoni zvonček, obešen na igrači. Na spodnjih slikah lahko vidite, kako učenci mrežo uporabljajo v praksi.

 

Gibanje in aktivno učenje v vseh oblikah vzgojno-izobraževalnega dela na MŠ in PŠ (november)

 

Gibanje in aktivno učenje na MŠ in POŠ Hotič.

Učenci 3. razreda šivajo blazinice na POŠ Vače.

 

Učenci 4. razreda POŠ Vače uporabijo za gibanje kar celotno stopnišče in hodnik ter razvijajo moč ramenskega obroča za lažje pisanje.

Aktivno in ustvarjalno tudi med odmori

Učenci na POŠ  Vače so ob začetku šolskega leta dobili posebne deščice, narejene iz ostankov parketa, ki jih je pripravil g. Andrej Mohar skupaj s svojimi vnuki. Učenci od 1. do 5. razreda so jih z  veseljem in navdušenjem sprejeli. Sedaj so odmori velikokokrat posvečeni ustvarjanju in medsebojnemu druženju pri gradnji novih arhitekturnih izumov. Učenci ne urijo le svoje ustvarjanosti, temveč se učijo uspešnega sodelovanja in prilagajanja. Prilagamo vam nekaj njihovih ustvarjalnih idej.

 

Učenci 1. in 2. razreda POŠ Vače se spoznavajo z materialom in se učijo ustvarjalnega mišljenja ter sodelovanja.

 

Učenci 3. razreda POŠ Vače se učijo od starejših učencev in spretno uporabljajo nove veščine gradnje.

 

Učenci 4. razreda POŠ Vače se učijo dobrega sodelovanja in ugotavljajo, da jim skupaj uspe bolje.

Učenci 5. razred POŠ Vače že ustvarjajo neverjetne arhitekturne novosti.


ŠOLSKO LETO 2018/2019:

V mesecu septembru 2018 je v okviru projekta Migalnice na hodniku razredne stopnje nastal kotiček s panoji, na katerih so predstavljene gibalne vaje za boljše delovanje možganov in vaje za razgibanje prstov. Naši najmlajši in malo starejši učenci lahko med odmorom razgibajo svoje možgane kot pripravo na pouk ali pa se z dotikom učijo oblike črk abecede in števil prek potipank. Seznanijo se lahko tudi z nasveti o tem, kako se učiti, in spoznajo, da lahko izražajo različna čustva.

      

Učenci že urijo svoje ravnotežje na ravnotežnostni deski.

V mesecu novembru učiteljice dodatne strokovne pomoči obiskujemo prve (in druge) razrede ter učencem predstavimo rokovanje s tekstilnimi blazinicami. 

V sredo, 7. 11. 2018 so učenci 1. in 2. razreda POŠ Kresnice spoznali uporabo tekstilnih blazinic, napolnjenih z rižem. Uporabili smo jih za pokončno držo in lovljenje ravnotežja, ko smo hodili po vijugasti vrvi. Ko se gibamo na manjši podporni ploski, spoznamo, koliko smo sposobni ohranjati ravnotežje. Z izvajanjem različnih aktivnosti na zmanjšani ploskvi ali z uporabo različnih pripomočkov razvijamo sposobnost ohranjanja ravnotežja. Ker ima pri prehodu z leve roke na desno (ali obratno) veliko otrok težavo, smo si v dvojicah podajali blazinice iz leve v desno roko, nato jo izročili paru, ki je ponovil, jo preprijel za hrbtom ipd. Takšne zabavne aktivnosti uspešno spodbujajo oči in zgornje okončine k preseganju linije med levo in desno roko. Z vajami z blazinicami so učenci razvijali taktilne občutke in z njimi radovednost, razvijali so prostorske, časovne, vizualne, slušne in telesne predstave, negovali, spodbujali in razvijali čutno doživljanje z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe.

Tudi na PŠ Hotič v učni proces uspešno vnašamo gibanje za uspešnejše učenje. Preko vaj Brain Gym-a in projekta Migalnice so učenci iskrivi, čuteči in zadovoljni. Preko gibanja jim omogočamo učinkovit telesni, kognitivni in čustveni razvoj.

˝Življenje je lovljenje izkušenj in znanj, da na svetu bilo bi trpljenja manj.˝ (Dr. Milan Hosta)

   

V okviru projekta Migalnice je bila v mesecu maju 2019 izdelana plezalna stena, za katero sta ideja in uresničitev  nastali v  aktivu dodatne strokovne pomoči. Namenjena je učencem za gibalne aktivnosti, ki jih izvajajo ob spremstvu učiteljev. Zelo smo vesele, da bomo tudi na ta način pripomogle k celovitejšemu  razvoju naših učencev.

POROČILO ZA PROJEKT MIGALNICE 2018-2019

Objavljeno: 31 avgusta 2018 , Avtor: Daša Dolenc