MŠ + POŠ: “BOOK BAG” (2018-)

Nazadnje spremenjeno 15.9.2019 , ob 20:24 Urejal: Tjaša Lemut Novak

Book bag se je začel v prejšnjem šolskem letu in bo izvajan tudi v bodoče. V šolskem letu 2019/2020 bodo v okviru projekta potekale naslednje aktivnosti:

– pregled pripravljenih BOOK BAGs za vse razrede (dodati vsebine: Tom & Jerry ter Charles Dickens)/AVGUST ter prva polovica SEPTEMBRA

– zamenjava dodatka v vseh BOOK BAGs (v okviru stalnega projekta aktiva tujih jezikov I/EYE COOK SLOVENIA, bodo v tem šolskem letu dodani recepti/opisi slovenskih  jedi)/SEPTEMBER

– branje BOOK BAGs (vsak učenec dobi svoji starosti in predznanju primernega za cca. teden dni)/OKTOBER – JUNIJ

– pogovor o prebranem; poustvarjanje (primerno željam in znanju učencev/OKTOBER – JUNIJ

– spodbuditi nadaljnje branje tako z notranjo (napredek pri tujem jeziku, širitev besedišča, vaja branja, bralnega razumevanja itd.) kot zunanjo motivacijo (personalizirano knjižno kazalo za vsakega bralca)/OKTOBER – APRIL

– priprava gradiv in kviza za razstavo /do APRILA

– podelitev priznanj za sodelovanje ali priznanj za opravljeno angleško/nemško bralno značko/JUNIJ

________________________________________________________________________

Ob koncu junija sporočamo, de je bil pilotski projekt Boog bag izjemno dobro sprejet. Prvošolci so brali pri rednih urah pouka tujega jezika, od drugega do devetega razreda pa so poleg tega, učenci brali tudi gradiva iz BOOK BAG za njihov razred 2-9

Od 575 učencev, jih je 383 bralo besedila iz ustreznega Book bag, od tega pa jih je kar 278 prebralo dovolj (število knjig ter/oz. ostalih gradiv) za opravljeno angleško bralno značko.

Da povzamemo 66,6 % učencev je bralo v tujem jeziku in sodelovalo v projektu Book bag, 48,3 % učencev od 2. do 9. razreda, pa je opravilo angleško bralno značko.

V šolskem letu 2019/2020 bo osnova ostala enaka, vnesle pa bomo nekaj manjših sprememb (rdeča nit ne bo več BEES/BEEKEEPING IN SLOVENIA, ampak CHARLES DICKENS/TOM & JERRY). 

Nagrade za spodbujanje branja ostajajo enake – posebno knjižno kazalo/book mark 2-9, potrdilo za sodelovanje in priznanje za opravljeno bralno značko v tujem jeziku.

 

S šolskim letom 2019/2020 bo med učenci zakrožil tudi book bag v nemškem jeziku.

______________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

počasi bomo tudi pri tujih jezikih zaključili z bralno značko.

Hvala vsem, ki ste se ‘zakopali’ v BOOK BAG za vaš razred ter brali in brali …

malo tudi zapisali, se pogovorili in – upamo – kaj prijetnega ugotovili.

 

Učiteljice tujih jezikov smo že dolgo tega ugotovile, da je branje – v zelo širokem pomenu besede

ter v zastopanju zelo raznovrstnih besedil – izredno prijetno, hkrati pa tudi izjemno koristno.

Ko beremo, RASTEMO!

Raste naš besedni zaklad.

Raste naše razumevanje besed in sobesedila.

________________________________________________________________________________________

Spoštovani,

v letošnjem šolskem letu smo se učiteljice v aktivu tujih jezikov odločile, da preizkusimo še drugačen – inovativen – pristop k branju.

Branje zgodb pri pouku je stalnica – s slikanicami, slikopisi, kartončki in slikami za najmlajše, preko kratkih zgodb, pravljic, basni, obnov, ‘graded readers’ knjižic, stripov, poezije, pesmi, do člankov, originalnih besedil, literarnih del v prilagojeni ali neprilagojeni različici, življenjepisov, potopisov in še in še.

Opažamo pa, da se delež branja manjša (ne glede na vrsto besedila) doma. Bralne značke v tujih jezikih so izredno učinkovit način učenja jezika, saj gre za celostno učenje, kjer ob vaji branja bralec spoznava, utrjuje in osvaja (osnovno in dodatno) besedišče, slovnične strukture, fraze ter sosledje časov. V branju preprosto uživa, hkrati pa se tudi uči in gradi svoj besedni zaklad.

Žal bralna kultura pri naših mladih ni takšna, kot bi si jo želeli. Odločile smo se, da uvedemo novost, za katero želimo, da bi postala stalnica – “BOOK BAGS”.

Ker učenci v 1. razredu tekom leta osvajajo posamezne črke in se branje v maternem jeziku šele začenja, bodo tu BRANJA deležni le pri pouku (proti koncu leta pa tudi s kakšnim krajšim dodatnim slikopisom, pravljico za branje doma).

Učenci od 2. do 9. razreda (na vseh petih šolah Osnovne šole Gradec) pa bodo v ‘začasno darilo’ prejeli “BOOK BAG” za svoj razred ter preko mnogih različnih vrst besedil – med drugim tudi navodil za namizne igre, z dominami v slogu slikovnih slovarjev, notnega zapisa z besedilom, stripi, knjižicami njihovih učiteljic, revijami, prilagojenimi in originalnimi knjigami, besedili pop popevk – urili in izboljšali svoje branje.

Želimo si, da bi jih pestrost gradiv še bolj motivirala za poseganje po različnih besedilih, tako krajših kot daljših, tako enostavnejših kot zahtevnejših, tako v maternem kot … v TUJEM JEZIKU (pri nas v angleščini in nemščini). Ko bodo vrnili “BOOK BAG”, z učiteljico poklepetali o tej bralni izkušnji ter vtisih, pa bodo prejeli tudi ‘trajno darilo’, za katero upamo, da bo našlo pot v mnoge knjige, stripe, pesmarice ali revije.

PRIMER “BOOK BAG”:

BOOK BAG 9 (outside
BOOK BAG_miscelaneous
BOOK BAG 9 (inside)

SPOŠTOVANI STARŠI, starejši bratje in sestre,

ko vidite “BOOK BAG” pri vas doma, prosimo, poglejte vanj. Vzemite si nekaj časa za branje … raziskovanje … učenje … in … zabavo s knjigo v dobri družbi, družbi vaših najmlajših. Na mladih svet stoji in vsi si želimo, da bi bil v bodoče še boljši.

“BOOK BAG” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in 9  je narejen za vse vas. Uživajte!

Objavljeno: 12 oktobra 2018 , Avtor: Tjaša Lemut Novak