V-Zbiranje odpadnega papirja

Nazadnje spremenjeno 19.10.2018 , ob 14:39 Urejal: Jernej Grdun

V tednu od 15. 10. do 18. 10. 2018 bo pri  POŠ Vače postavljen zabojnik za zbiranje odpadnega papirja

V akcijo zbiranja odpadnega papirja ste vabljeni vsi učenci, starši in učitelji, lahko pa povabite tudi svoje sorodnike, sosede in znance

Namen zbiranja odpadnega papirja: 

  • ozaveščanje o pomenu odpadkov,
  • osveščanje o ločenem zbiranju odpadkov,
  • zmanjševanje porabe naravnih virov.

Kaj lahko odvržem v zabojnik za odpadni papir?

Časopise, revije, knjige, prospekte, zvezke, kataloge, pisma, ovojni papir, arhivski papir …

Karton ne sodi med odpadni papir! 

Priporočeno je, da je papir povezan v pakete.

Učenci, ki bodo prinesli papir, naj ga predhodno stehtajo in razredniku na listku oddajo zapisano težo (s podpisom staršev ali skrbnikov). 

Zbiranje odpadnega papirja se je zaključilo. V jesenski akciji zbiranja odpadnega papirja se ga je kar nekaj nabralo. 

Objavljeno: 8 oktobra 2018 , Avtor: Jernej Grdun