V-POPRAVEK: Zbiranje odpadnega papirja

Nazadnje spremenjeno 9.4.2019 , ob 12:54 Urejal: Jernej Grdun

Zaradi tehničnih težav pri dostavi kontejnerja za odpadni papir, bo potekalo zbiranje odpadnega papirja v tednu od 15. 4. do 18. 4. 2019 bo pri  POŠ Vače

V akcijo zbiranja odpadnega papirja ste vabljeni vsi učenci in učitelji, lahko pa povabite tudi svoje sorodnike, sosede in znance

Namen zbiranja odpadnega papirja: 

  • ozaveščanje o pomenu odpadkov,
  • osveščanje o ločenem zbiranju odpadkov,
  • zmanjševanje porabe naravnih virov.

Kaj lahko odvržem v zabojnik za odpadni papir?

Časopise, revije, knjige, prospekte, zvezke, kataloge, pisma, ovojni papir, arhivski papir … Karton ne sodi med odpadni papir. 

Priporočeno je, da je papir povezan v pakete.

Učenci, ki bodo prinesli papir, naj ga predhodno stehtajo in razredniku na listku oddajo zapisano maso (s podpisom staršev ali skrbnikov). 

Hvala za razumevanje. 

Objavljeno: 29 marca 2019 , Avtor: Jernej Grdun