OBVESTILO: Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v času koronavirusa (25. 2. 2020)

Nazadnje spremenjeno 27.2.2020 , ob 8:00 Urejal: Jana Isoski

Osnovna šola Gradec bo posredovala aktualne informacije v času koronavirusa na naslednje načine:

  1. Učencem preko razrednikov v šoli in preko šolske spletne strani.
  2. Staršem preko šolske spletne strani in na posameznemu razredu lasten način (preko Lopolisa, kjer imajo razredi takšno prakso).
  3. Zaposlenim preko elektronske pošte in preko tajništva šole.
  4. Zunanjim deležnikom (zunanji izvajalci, prevoznik, ustanoviteljica, uporabniki prostorov) po ustaljenem načinu komunikacije (elektronsko sporočilo, telefonski klic). 

PREVENTIVNI UKREPI_povzetek

Ker se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo, svetujemo, da se redno seznanjate  in upoštevate priporočila:

Svetujemo tudi pregled naslednjih povezav:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_bolnika_v_domaci_oskrbi_koronavirus.pdf

Objavljeno: 25 februarja 2020 , Avtor: Jana Isoski