H_Obvestilo

Nazadnje spremenjeno 31.5.2020 , ob 18:11 Urejal: alenka.zupancic

Spoštovani starši, dragi učenci,

kot vam je že znano, se  s ponedeljkom, 1. 6. 2020, vzgojno-izobraževalno delo za učence 4. in 5. razreda nadaljuje v prostorih šole.

Najpomembnejši ukrepi, ki jih navaja  NIJZ, so:

 • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
 • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
 • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

 

Na šoli bomo upoštevali tudi navodila MIZŠ. Posredujemo vam nekaj osnovnih podatkov, ki so za vas pomembni:

 • jutranje varstvo bo potekalo od 6.00 dalje; ob 8. uri se bodo šolska vrata zaprla;
 • malice in kosila – upoštevali bomo sezname, ki so veljali do 12. 3. Če želite kakršnokoli spremembo (odjava/prijava obroka) to uredite v računovodstvu šole (ga. Kanduč);
 • zajtrk bo pripravljen za vse prijavljene učence;
 • učenci, ki niso v JUV, v šolo prihajajo od 7.45 dalje. Pred šolo in pri vhodu v šolo se upošteva varnostna razdalja, učenci pred vstopom razkužijo roke;
 • ta dan učenci s seboj prinesejo šolske torbe z vsemi zvezki, delovnimi zvezki ter šolskimi potrebščinami ter bidon ali plastenko za vodo, ki bo ostal v šoli;
 • športne opreme ne potrebujejo, naj bodo športno obuti in oblečeni vremenu primerno;
 • tudi prtički za malico niso potrebni, učenci bodo na mizah imeli papirnate brisačke;
 • popoldanskih malic ne bo;
 • torbe bodo ostajale v šoli, saj domačih nalog v tem času ne bo;
 • prinašanje igrač in drugih stvari v tem času ni dovoljeno;
 • vstopanje v šolske prostore je dovoljeno le za delavce šole in učence;
 • dopolnilni pouk in dodatni pouk ter dodatno strokovno pomoč za učence s težavami bomo izvajali.

Še nekaj informacij za vozače:

Šolarji

– ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta

– poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo

– med nošenjem se maske ne dotikajo

– pred vstopom v vozilo in ob izstopu iz njega si razkužijo roke

 – poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok

 – razkužilo zagotovi prevoznik

 – šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu

URE PREVOZA OSTANEJO ISTE, KOT SO BILE do 12. 3. 2020 TAKO ZJUTRAJ KOT POPOLDAN.

Kako bo potekalo pedagoško delo?

Prvi teden bomo posvetili pogovorom o tem, s kakšnimi občutki in pričakovanji se učenci soočajo, osmisliti bo potrebno varnostno higienske ukrepe v razredu ter s tem vzpostaviti določeno rutino.  Pouk bo namenjen pregledu opravljenega dela doma ter preverjanju predznanja in dosežkov otrok. Predvsem želimo ugotoviti vrzeli v stopnji razumevanja oz. pri znanju. Nadaljevali  bomo z utrjevanjem temeljnih ciljev, ki so pomembni za naslednje šolsko leto.

Veliko časa bomo preživeli na prostem, v naravi.

Starši, ki boste po svojega otroka prihajali v šolo, ga počakate na primerni razdalji na šolskem igrišču.

V šoli bomo poskrbeli, da se bodo učenci počutili varno, prav tako pa od vas pričakujemo, da boste tako kot doslej dosledno upoštevali ukrepe za preprečevanje širjenje epidemije – SKUPAJ ZMOREMO.

                                                                                               Veselimo se srečanja z vami, dragi učenci!

Učitelji POŠ Hotič

Objavljeno: 29 maja 2020 , Avtor: Elizabeta Bučar