ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA

Nazadnje spremenjeno 1.10.2020 , ob 17:02 Urejal:

V tednu od 12. 10. do 16. 10. 2020 bo pri  POŠ Vače postavljen zabojnik za zbiranje odpadnega papirja

V akcijo zbiranja odpadnega papirja ste vabljeni vsi učenci in učitelji, lahko pa povabite tudi svoje sorodnike, sosede in znance

Namen zbiranja odpadnega papirja: 

  • ozaveščanje pomena odpadkov,
  • osveščanje o ločenem zbiranju odpadkov,
  • zmanjševanje porabe naravnih virov.

Kaj lahko odvržem v zabojnik za odpadni papir?

Časopise, revije, knjige, prospekte, zvezke, kataloge, pisma, ovojni papir, arhivski papir …

Priporočeno je, da je papir povezan v pakete!

Učenci, ki bodo prinesli papir, naj ga predhodno stehtajo in razredniku na listku oddajo zapisano maso (s podpisom staršev ali skrbnikov). 

Objavljeno: 30 septembra 2020 , Avtor: Jernej Grdun