OBVESTILO

Nazadnje spremenjeno 30.11.2020 , ob 10:40 Urejal:

Doniranje do 0,5% dohodnine za šolski sklad Osnovne šole Gradec 

Spoštovani starši, učitelji in vsi, ki ste v preteklih dveh letih namenili do 0,5 % svoje dohodnine za šolski sklad Osnovne šole Gradec! 

Namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini, po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 0,5 % dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. 

V preteklih 2 letih smo z vašo pomočjo zelo uspešno oplemenitili šolski sklad in uspešno financirali dejavnosti ter potrebe učencev Osnovne šole Gradec, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.     

S strani Sklada 05-ustanove za družbene naložbe smo bili obveščeni, da Sklad 05 ni pridobil statusa nevladne organizacije v javnem interesu, zato namenjanje dela dohodnine za ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE GRADEC NI VEČ MOGOČE. 

Vljudno Vas naprošava, da vložite nov obrazec za namenitev 0,5 % dohodnine in del svoje dohodnine namenite drugi organizaciji. Posameznem upravičencu (organizaciji) lahko namenite od 0,1 % do 0,5 %, seštevek ne more presegati 0,5 % dohodnine.  Seznam organizacij, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, je objavljen na seznamu, ki ga objavi Finančna uprava. Povezava do seznama: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-140-02500-OB~P001-0000.PDF 

Če vaše zahteve ne boste spremenili, vaša namenitev Skladu 05 NE BO IMELA FINANČNEGA UČINKA. 

Več informacij o namenitvi dela dohodnine dobite tudi na naslednji povezavi: https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo 

Iskreno se Vam opravičujeva za nastalo situacijo, se Vam zahvaljujeva za razumevanje in pretekle namenitve dohodnine ter Vas prijazno pozdravljava. 

Petra Bukovšek Batič, predsednica upravnega odbora šolskega sklada 
in
Damjan Štrus, ravnatelj Osnovne šole Gradec

Objavljeno: 25 novembra 2020 , Avtor: Anja Knežević