MŠ: Skupnosti, ki podpirajo mlade (2020-2022)

Nazadnje spremenjeno 26.3.2022 , ob 11:56 Urejal: Nežka Rugelj

Osnovna šola Gradec v letošnjem šolskem letu sodeluje v mednarodnem projektu Skupnosti, ki podpirajo mlade. Namen projekta je oblikovanje neformalnega izobraževalnega programa za aktivno državljanstvo najstnikov v lastni lokalni skupnosti. V projektu sodelujemo z Društvom Lojtra (lokalno organizacijo za mlade) in dvema partnerjema iz tujine. Projekt financira program Erasmus+.

Namen projekta je vzpostavitev medsektorskega neformalnega izobraževalnega programa za aktivno državljanstvo najstnikov v lastni lokalni skupnosti.

Cilji projekta:

  1. Razviti kompetenčni model aktivnega državljanstva za najstnike v starosti 13-14 let v Litiji in Tesiani v prvih 4 mesecih izvajanja projekta.
  2. Razviti neformalni izobraževalni program, osnovan na kompetenčnem modelu.
  3. Testirati program na 30 mladih v starosti 13 in 14 let iz Litije in Teisane v obdobju 15 mesecev.
  4. Razširiti intervencijski model, njegove rezultate in učinke na najmanj 30 osnovnih šol in nevladnih organizacij v Sloveniji in Romuniji v zadnjih 4 mesecih projekta.
  5. Izvesti 2 multiplikacijska dogodka za 140 mednarodnih udeležencev.

Aktivnosti v projektu bodo zajemale večstopenjsko raziskavo potreb, interesov in težav mladih, izdelavo kompetenčnega modela za aktivno državljanstvo najstnikov in natančen opis programa neformalnega izobraževanja, ki bo najstnike opremil s potrebnimi kompetencami za aktivno državljanstvo v lastni lokalni skupnosti. Za dosego tega bomo izvajali redne delavnice, različne projekte v šolskih in lokalnih skupnostih, mednarodne učne mobilnosti, na koncu pa poskrbeli za učinkovito prenašanje rezultatov na druge deležnike v izobraževanju mladih preko multiplikacijskih dogodkov.

POTEK PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2020/21:

Zaradi epidemije Covid-19 projekt ni bil realiziran v obsegu, kot smo si ga zastavili. Uspešno smo realizirali le prvi cilj, to je izvedba raziskave pri učencih 8. in 9. razredov. Rezultate raziskave smo s projektnimi partnerji obdelali, priprava kompetenčnega modela pa je še v izdelavi. Čakamo romunskega partnerja, ki pa je zaradi večmesečnega trajanja epidemije in s predvidevanjem, da v letošnjem letu projekt v navedenih rokih ne bo izveden, izdelavo kompetenčnega modela zamaknil.
Projekt je bil s strani Nacionalne agencije Movit podaljšan, izvedbo le-tega pa bomo prilagodili epidemiološkim razmeram v državi, Evropi oz. Romuniji.

 

Objavljeno: 6 novembra 2020 , Avtor: Barbara Toš