Tekmovanje v razvedrilni matematiki (2021/22)

Nazadnje spremenjeno 7.10.2021 , ob 17:03 Urejal:

Tekmovanje iz razvedrilne matematike je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda MŠ in POŠ Vače.

 

Cilji tekmovanja so:

  • širjenje in poglabljanje znanja matematike,
  • utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti,
  • primerjanje znanja matematike med učenci in dijaki,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje za matematiko nadarjenih dijakov,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike,
  • priprava učencev na sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih letnih šolah.

 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

1. Šolsko tekmovanje: sreda, 1. 12. 2021  
2. Državno tekmovanje: sobota, 5. 2. 2022  

Priprave na tekmovanje bodo potekale v okviru interesne dejavnosti oziroma po dogovoru z učenci.

Karmen Ležić

Objavljeno: 5 novembra 2020 , Avtor: Karmen Ležić