eTwinning projekt: Scouts for a better future – Saving the world in a classroom

Nazadnje spremenjeno 26.3.2022 , ob 12:14 Urejal: Nežka Rugelj

SCOUTS FOR A BETTER FUTURE – SAVING THE WORLD IN A CLASSROOM

Šolsko leto 2020/21 – polno izzivov! Izzivi, ki jih skušamo preseči.

Organizacija združenih narodov je ob svoji 75-letnici organizirala izobraževanje zaposlenih v šolstvu, imenovano The Global Goals for sustainable development (Globalni cilji za trajnostni razvoj), ki so temelj tudi nekaterih eTwinning projektov. Zaradi vse naraščajoče svetovne populacije, prekomernega onesnaževanja in posega v okolje, revščine, spolne, rasne in druge nestrpnosti so globalni cilji usmerjeni v zmanjševanje in preprečevanje naštetih problemov. Osnovna šola Gradec je v sodelovanju s špansko šolo IES J Martinez Ruiz Azorin ustanovila projekt Scouts for a better  future – Saving the world in a classroom. K sodelovanju so se priključile še nekatere šole, ki so locirane v Bolgariji, Ukrajini in Grčiji. V začetnih mesecih bodo aktivnosti namenjene spoznavanju učencev med sabo (dopisovanje, izmenjava mnenj na Forumu v portalu Twinspace, praznovanje božično-novoletnih praznikov). V novem koledarskem letu pa bodo pričeli z raziskovanjem perečih problemov, s katerimi se soočamo državljani Slovenije. Učenci bodo iskali rešitve za odpravo ali zmanjšanje lokalnih izzivov in jih predstavili učencem drugih šol. Upamo, da bomo lahko njihove ideje predstavili tudi širši javnosti.

V projektu sodeluje 11 učencev.

 

Aktivnosti november/december 2020

Učenci so se v mesecu novembru uspešno vpisali v portal eTwinning live, v katerem so najprej predstavili šolo in sebe, nato pa pričeli s komunikacijo z drugimi učenci.

Vir: Twinspace (Student’s introduction)

V decembru smo pričeli z izmenjavo izkušenj, obredov, načinov praznovanja božičnih praznikov. V skupen blog so učenci lepili svoje fotografije, opisovali tradicije praznovanja praznikov in delili mnenja. 

Vir: Twinspace – Wakelet (Scouts Celebrating Christmas Together)

 

Aktivnosti januar 2021

V četrtek, 21. 1. 2021, smo imeli videokonferenčni sestanek na temo nasilje na spletu. Pogovarjali smo se o različnih pasteh, s katerimi se lahko učenci soočajo na spletu. Dopolnili so skupno tablo z naslovom Netiquette (internet etiquette), ki jo uporabljajo učenci vseh vključenih šol. 

Aktivnosti od februarja do aprila 2021

V mesecu februarju so učenci pričeli z iskanjem posameznih problemov, s katerimi se soočamo v slovenski družbi. Osredotočili so se na pet tem, ki so po njihovem mnenju najbolj pereče, in sicer onesnaževanje, revščina, migracije in ne sprejemanje drugačnosti ter neenakovredno obravnavanje spolov v družbi. Učenci so najprej poiskali dokaze za tovrstne probleme v različnih medijih, nato pa s pomočjo spleta ali pa znanja predlagali, rešitve, ki bi tovrstne izzive v naši družbi rešile. Na videokonferenčnem srečanju, 25. 3. 2021, so predstavili svoje teme v slovenščini,  13. 4. 2021, pa še v angleščini. 

Povzetek vseh tem so učenci pripravili na skupnem PPT, ki je viden na spodnji povezavi:

POVEZAVA DO PREDSTAVITVE

Aktivnosti v maju 2021

V sredo, 12. 5. 2021, smo na šoli izvedli eTwinning dan. 

V prvi šolski uri so učenci dopolnjevali plakate, ki so jih predhodno izdelali učenci iz Španije. Izdelki so namenjeni ozaveščanju ljudi o okoljskih problemih.

Ob 10. uri smo z učenci iz Bolgarije, Ukrajine in Grčije pričeli z videokonferenčnim srečanjem. Najprej so naši učenci predstavili prezentacijo o problemih v Sloveniji, na katere so tudi predlagali rešitve (PPT je na povezavi zgoraj). Za njimi so Bolgari predstavljali splošne svetovne okoljske probleme, nato pa še učenci iz Ukrajine globalne in lokalne probleme. Slednji so na vrsto prišli še Grki, ki so se osredotočili na lokalne probleme v Tebah. 

 

 

Srečanje smo zaključili s kratkim kvizom, v katerem so učenci preizkusili svoje znanje o globalnih okoljskih problemih.

 

Za konec smo se le še nasmehnili čudovitemu srečanju.

 

Aktivnosti v juniju 2021

Ker si želimo, da je naš projekt slišan tudi na ravni države, smo se odločili, da mu damo poseben epilog. Vse naše ugotovitve, ideje in mnenja smo zbrali v pismo, katerega smo naslovili na predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

Upamo, da bo naše vrstice bral z velikim zanimanjem in nam pomagal uresničiti našo vizijo.

 

Objavljeno: 18 decembra 2020 , Avtor: Manca Poglajen