eTwinning projekta v 1. a

Nazadnje spremenjeno 26.3.2022 , ob 11:51 Urejal: Nežka Rugelj

Wonderful Action, Beautiful Celebration

Učenci in učiteljici 1. a v letošnjem šolskem letu sodelujemo in soustvarjamo projekt Wonderful Action, Beautiful Celebration (Čudovita akcija, lepo praznovanje). Glavni cilj projekta je ozaveščanje učencev o recikliranju, poleg tega pa je namenjen tudi spoznavanju različnih držav, kulture, pridobivanju prijateljev iz različnih držav in učenju angleščine.

Učence želimo ozavestiti o recikliranju ter jih okoljevarstveno ozavestiti. Zmanjšati želimo količino odpadkov z recikliranjem izdelkov, hkrati pa jim zagotoviti zabavno sodelovanje z vrstniki iz različnih držav in jih seznaniti z različnimi IKT orodji.

V projektu sodelujemo še z 10 partnerji iz Turčije, Španije, Poljske, Romunije, Albanije in Gruzije.

Na uvodnem roditeljskem sestanku sem staršem predstavila projekt, kasneje pa so starši in učenci izpolnili anketni vprašalnik o želji po sodelovanju v projektu, poznavanju eTwinninga in znanju o recikliranju. 

Povzetek odgovorov staršev si lahko ogledate na tej povezavi:

ODGOVORI STARŠEV

Povzetek odgovorov učencev si lahko ogledate na tej povezavi:

ODGOVORI UČENCEV

Z namenom, da se partnerske šole bolje spoznamo, smo se predstavili učitelji, predstavili smo Slovenijo, Litijo in našo šolo. Našim partnerjem smo se predstavili in jim v kratkem videu poslali pozdrave iz Slovenije.

Naš posnetek si lahko ogledate na tej povezavi:

https://youtu.be/DySPjfTjfr4

Ker pouk poteka na daljavo, smo se o recikliranju pogovarjali na videokonferenci. Učenci so najprej povedali, kaj si predstavljajo pod besedo recikliranje.

Na tej povezavi si lahko preberete, kaj so povedali:
https://mm.tt/1716401191?t=LylEd9pShZ

Ogledali smo si video o recikliranju: https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y_qQYUA in se o njem pogovorili.

Bližajo se božični in novoletni prazniki. V tem času okrasimo svoje domove. Učenci so iz odpadnih materialov izdelali novoletne okraske.

Nastali so ti čudoviti izdelki. 

 

Ob prihajajočih praznikih smo našim projektnim prijateljem izdelali voščilnice in napisali voščila.

     

Pogovarjali smo se o ločevanju odpadkov. Učenci so narisali, kam odvržejo odpadke.

Pred novim letom smo imeli s partnerji spoznavno srečanje.

Pri matematiki so učenci spoznavali geometrijska telesa. Zbirali so odpadno embalažo in z njo gradili trdne, zanimive gradove. Pri delu so bili zelo ustvarjalni.

                                                  

Po novem letu smo si na videokonferenci ogledali video: https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8 in se pogovorili o zmanjševanju odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju. Ponovili smo cilje projekta Wonderful Action, Beautiful Celebration – krajše WABC (Čudovita akcija, lepo praznovanje) in si ogledali logotipe in posterje, ki so jih ustvarili naši partnerji. Tudi mi smo se lotili risanja logotipa in posterja projekta.

Naslednji dan smo na videokonferenci izvedli glasovanje za najboljši logotip. Zmagal je ta logotip (spodaj desno).

             

Učenci so narisali tudi plakate, ki smo jih s programom Canva oblikovali v dva posterja.

         

Trenutno poteka glasovanje vseh partnerskih šol. Izmed vseh prispelih logotipov bomo vsi partnerji izbrali logotip projekta Wonderful Action, Beautiful Celebration in plakat. Danes smo na videokonferenci pokazali, kako glasovati.

Upamo, da bodo naš logotip in posterja všeč našim partnerjem.

Danes, 26. 1. 2021, smo se prvošolci vrnili v šolske klopi. Pogovorili smo se tudi o projektu in na hodniku pripravili razstavo naših logotipov in posterjev.

Glasovanje za najboljši logotip in poster se je zaključili. Na videokonferenci smo si ogledali rezultate glasovanja. Zelo smo veseli, da sta naš logotip in plakat zasedla 2. mesto.

                                   

Na videokonferenci nam je učenec predstavil knjigo Vrečka, ki opozorja na odgovorno ravnanje z odpadki.

9. 2. 2021, na Dan varne uporabe interneta smo ugotavljali, katere so dobre in katere slabe strani interneta. Ogledali smo si poučne risanke na lilibi.si, reševali učne liste safe.si  in spoznali top 10 nasvetov, ki se jih je dobro držati, kadar uporabljaš internet ali mobilnik. Nekaj teh pravil smo narisali in izdelali plakate. Svoje izdelke smo razstavili na hodniku šole, da si jih preberejo in ogledajo tudi drugi učenci.

S partnerji smo napisali knjigo, ki jo lahko preberete na tem naslovu: https://www.storyjumper.com/book/showframe/100546106/#page/8     

                                                                                       

 

Partnerjem s Turčije smo pisali pisma. 

 

Tudi učenci iz Turčije so nam pisali pisma. Vsak od nas je dobil pismo. Zelo smo se ga razveselili. 

Sledilo je srečanje z učenci iz Turčije preko zooma. Za srečanje smo izdelali turške zastave.

Zelo smo se veselili srečanja. Pred njim smo imeli kar malo treme, saj je bilo potrebno govoriti angleško. Na srečanju smo se predstavili, zapeli pesem Kukavica. Tudi oni so zapeli turško pesem. Sledil je skupni ples “Gibaj in zamrzni”.

Po vrnitvi v šolske klopi smo izdelovali izdelke iz odpadnih materialov.

Okrasili smo jogurtove lončke in vanje posejali semena in posadili sadike. Rastline skrbno zalivamo, da jih bomo posadili na šolski vrt.

S partnerji smo pripravili razstavo naših izdelkov, ki so nastali v projektu. Vabljeni k  ogledu na tej povezavi: https://www.emaze.com/@AOTCFCWRR/wabc-etwnnn

V petek, 7. 5. 2021, smo se s partnerji iz Turčije in Albanije pripravljali na praznovanje dneva eTwinning. Razmišljali smo, kaj je eTwinning.

Naše praznovanje si lahko ogledate tudi v kratkem videu.

Naš projekt se zaključuje, zato smo z  učenci naredili evalvacijo projekta. Ogledali smo si posnetke in fotografije:

Učence sem vprašala:

  1. Ali si rad/a spoznaval/a različne države in kulture?
  2. Ali rad/a sklepaš prijateljstva z otroki iz različnih držav in kultur?
  3. Ali si želiš še sodelovati v eTwinning projektih?
  4. Ali je ta projekt prispeval k tvojemu znanju o recikliranju?
  5. Ali si rad/a sodeloval/a pri tem projektu?

Vsi učenci so odgovorili, da so radi spoznavali različne države in kulture, da radi sklepajo prijateljstva z otroki iz različnih držav in kultur. Nekateri so si zapolnili turški pozdrav in ime učenca, od katerega so prejeli pismo. Vsi učenci si še sodelovanja v eTwinning projektih. Povedali so, da so se veliko naučili o recikliranju in da doma odpadke že ponovno, doma in v šoli pa skrbno ločujejo odpadke. Vsi učenci so radi sodelovali v projektu. Najbolj so se razveselili pisma učenca/ke iz Turčije in srečanja s Turki preko spleta.

V videu si lahko ogledate zaključno evalvacijo projekta. 

S partnerji srečali, da bi strnili naše misli o projektu. Vsi prisotni menimo, da je projekt uspel, da smo odlično sodelovali in si želimo sodelovanja tudi v prihodnje.

Vsem sodelujočim in njihovim staršem se iskreno zahvaljujem za sodelovanje in podporo.

 

My town in European union

Učenci in učiteljici 1. a v letošnjem šolskem letu sodelujemo in soustvarjamo tudi projekt My town in European union (Moje mesto v evropski uniji). Cilj projekta je pridobivanje in usvajanje informacij o našem mestu in mestih, kjer živijo naši partnerji. Izdelali bomo knjigo z informacijami o mestih in šolah. Učenci bodo širili znanja o različnih državah in mestih, širili bodo besedišče, izvajali različne aktivnosti, urili bralne, pisalne spretnosti in razvijali ustvarjalnost. V projektu sodelujemo še z 11 partnerji iz Hrvaške, Poljske, Grčije, Makedonije, Turčije, Slovenije in Moldavije.  

Za predstavitev smo posneli krajši video. 

Ob prihajajočih praznikih smo našim projektnim prijateljem izdelali voščilnice in napisali voščila.

V kratkem filmu smo s ponosom predstavili našo šolo. Vabljeni k ogledu filma!

 

 

 

 

Objavljeno: 7 decembra 2020 , Avtor: maja.bregar