NEON

Nazadnje spremenjeno 10.9.2021 , ob 18:10 Urejal:

Program NEON – Varni brez nasilja je eden od odgovorov na aktualno problematiko.

Oblikovan je na podlagi rezultatov različnih raziskav, preteklih izkušenj pri delu z izvajanjem primarno preventivnih aktivnosti, upoštevaje kriterije, ki veljajo za učinkovite primarno preventivne programe.

Izkušnje vrstniškega nasilja, spolnega nasilja, nasilja v družini, spletnega nasilja in drugih oblik nasilja so realnost za pomemben delež otrok, mladostnikov in mladostnic tudi v Sloveniji. Posledice nasilja negativno vplivajo na njihovo fizično in psihično počutje ter telesno in duševno zdravje. Primarna preventiva je eden ključnih dejavnikov za zaščito otrok, mladostnikov in mladostnic pred izkušnjami nasilja in z njim povezanimi posledicami.

Največji uspeh imajo programi, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in čustvene kompetence, znanja in veščine za samozaščitno ravnanje, podporno socialno mrežo, pozitivno samopodobo in zaupanje vase …), neselektivno zajamejo veliko število otrok in mladih, informirajo, ozaveščajo in aktivno vključujejo tudi odrasle, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju (vrtec Litija v vseh enotah izvaja program, prirejen starosti otrok), so procesno naravnani in zagotavljajo prakticiranje, ponovitve ter nadgradnjo znanj in veščin. Delavnice se iz leta v leto nadgrajujejo, tako učenci v vsakem razredu vedno znova nadgradijo znanje preteklega leta. S tem pridobijo veščine, ki jim omogočajo, da varneje in bolj samozavestno vstopajo v različne interakcije in znajo poskrbeti za svoje osnovne pravice, da so varni, močni in svobodni.

Z letošnjim šolskim letom je tudi OŠ Gradec pristopila v mrežo NEON šol. Vsi vključeni v proces izobraževanja bomo skušali doprinesti k varovalnim dejavnikom in s tem spodbujali zdrav in varen razvoj. Večina aktivnosti poteka od 2. do 8. razreda, kjer se bodo izvedle posamezne delavnice v dveh oz. treh delih. Izvajalci programa NEON so učitelji in strokovni delavci šole, ki so se v ta namen dodatno izobrazili.

Veliko uporabnih informacij najdete lahko tudi med GRADIVI. 

VSEBINE za starše in učitelje.

VSEBINE za učence.

 

Objavljeno: 10 septembra 2021 , Avtor: Marija Mohar