Nazadnje spremenjeno 3.1.2022 , ob 15:47 Urejal: alenka.zupancic

 

Investitor Občina Litija v središču vasi v Zg. vasi načrtuje izgradnjo VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBJEKTA HOTIČ (VIO Hotič).

Stavba bo v celoti namenjena družbenim dejavnostim in bo združevala potrebe Podružnične šole Hotič, dveh oddelkov vrtca, večnamenske dvorane, ki bo v uporabi tako šole kot vrtca, popoldne tudi krajanov, ter prostore krajevne skupnosti Hotič.

26. 07. 2021 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo VIO Hotič na zahtevo Občine Litija, ki jo zastopa g. župan Franci Rokavec, njega po pooblastilu zastopa projektno podjetje Geoplan d.o.o. Kamnik, ki ga zastopa ga. direktorica Helena Kovač. 

Projektno podjetje Geoplan d.o.o. Kamnik izdeluje tudi projekt za izvedbo (PZI).

22. 12. 2021 je bil na pobudo CI Hotič na Občini sestanek, na katerem smo bili prisotni g. župan Franci Rokavec, ga. podžupanja Lijana Lovše,  g. ravnatelj Damjan Štrus, ga. občinska svetnica Marija Osolnik Bajde in člana CI Hotič.

G. Janez Žgajnar, predsednik CI Hotič, je pripravil časovnico – terminskim plan – načrt za izvedbo VIO Hotič, v katerem je predviden začetek gradnje VIO Hotič s koncem pouka 2021/2022 (vsa zemeljska dela naj bi se izvedla v času šolskih počitnic) in zaključek gradnje v avgustu 2023 (novo šolsko l. 2023/2024 naj bi se pričelo v novi zgradbi).

Sredi januarja 2022 je predviden sestanek s predstavniki upravljalca električnega omrežja, kjer se bo dorekel način in termin prestavitve električnega omrežja. 

 

Objavljeno: 3 januarja 2022 , Avtor: Elizabeta Bučar