Nazadnje spremenjeno 20.2.2022 , ob 22:15 Urejal: Anja Knežević

Svet zavoda Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, na podlagi sklepa, sprejetega na 3. seji sveta zavoda dne 11. 1. 2022, razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA (m/ž)

Predviden začetek dela bo 1. 7. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, do 18. 2. 2022 na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, z oznako “Prijava na razpis za prosto delovno mesto RAVNATELJ”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Natančnejše informacije o razpisu najdete v Uradnem listu RS, na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022015.pdf

Svet zavoda Osnovne šole Gradec

Objavljeno: 4 februarja 2022 , Avtor: Mateja Gorše