1. Obvestilo: Digitalne pravice otrok

  22 oktobra 2021 od Anja Knežević

  Spoštovani starši,

  26. oktobra 2021 ob 12. uri bo potekal strokovni posvet o digitalnih pravicah otrok.

  Tema meseca so digitalne državljanske, politične, kulturne, ekonomske in socialne pravice mladih v Sloveniji. Posvet boste lahko v živo spremljali na portalu Arnes Video na naslednji povezavi.
  https://informator.arnes.si//lt.php?id=Kh8BCVAOGl8CVkoJBA9TVA

  Na posvetu bodo sodelovali dr. Jelena Burnik, vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu, Pika Šarf, raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, in dr. Jože Ruparčič, namestnik varuha človekovih pravic.


 2. OBVESTILO: Naj prostovoljni projekt leta 2020

  21 oktobra 2021 od Anja Knežević

  Z velikim veseljem sporočam, da je tudi naša šola del projekta, ki je bil izbran za Naj prostovoljni projekt leta 2020.  

  V času zaprtja šol,  pred božičem, smo se prostovoljci OŠ Gradec pridružili akciji – projektu Mala pozornost za veliko veselje. Cilj projekta, ki je bil zasnovan pod okriljem Mladinskega sveta Slovenije, je bil zbrati 21.000 voščilnic oziroma pisem za starostnike v domovih za ostarele in tiste, ki so osamljeni doma ali v drugih ustanovah. S srčnostjo vseh sodelujočih smo presegli cilj in zbrali preko 70.000 voščilnic.  

  Preko našega projekta Generacije generacijam smo na pobudo prostovoljcev OŠ Gradec uspeli zbrati preko 1000 voščilnic in zagotovo prispevali k vsaj tisoč nasmehom. 

  Dragi učenci, starši, kolegi učitelji, iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje in vaš prispevek, vaš čas in prijaznost. Tudi v tem letu upam, da nam uspe kakšna skupna »zmaga«.  

  Aleksandra Krnc 

  https://facebook.com/photo.php?fbid=1174562086374589&id=100014624251811&set=a.110416929455782&source=48


 3. OBVESTILO: Sodelovanje občanov pri oblikovanju novega Lokalnega energetskega koncepta občine – izpolnjevanje ankete

  29 septembra 2021 od Anja Knežević

  Spoštovani starši učencev Osnovne šole Gradec,

  kako zmanjšati strošek energije, privarčevati kaj zase in tudi za naše okolje? Zagotovo s sodelovanjem vseh deležnikov in uporabnikov ter tudi z oblikovanjem skupnih načrtov za ravnanje v prihodnje, kot je Lokalni Energetski Koncept (LEK).

  Občina Litija je pristopila k pripravi novega LEK-a za obdobje naslednjih 10 let. Energetski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine, saj zajema številne ukrepe in predloge, s katerimi lahko občina uresničuje učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, hišah, stanovanjskih blokih, javnih stavbah in podjetjih. Cilji LEK-a so učinkovitejša raba energije, ustrezna preskrba z energenti, zmanjšanje stroškov ter večja odgovornost do okolja.

  Poznavanje trenutnega stanja v občini, v splošnem in v zasebnem sektorju, je začetni temelj snovanja vsakega novega koncepta. Tem več odzivov, kot jih imajo na Občini Litija, tem bolj natančna bo ta slika stanja in načrtovanja potreb.

  Občina Litija vabi občanke in občane k izpolnjevanju ankete (na spodnji povezavi), ki jim bo podala konkretne podatke o rabi energije v gospodinjstvih in stanovanjskih hišah ter nadalje pomagala pri pripravi LEK-a občine, v mestu in na podeželju.

  Povezava do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/348031

  Anketa je anonimna, če pa bi želeli še sami kaj predlagati ali občini v zvezi s tem kaj sporočiti, pišite na elektronski naslov obcina.litija(zamenjajte oklepaj z znakom @)litija.si , s pripisom: za LEK Litija.

  Osnovna šola Gradec se je odzvala povabilu po sodelovanju, vabimo vas, da se tudi vi, saj z učenci 3. triade nekatere izmed teh vsebin v šoli tudi obravnavamo.

  Damjan Štrus
  ravnatelj OŠ Gradec

  Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so: zmanjšanje rabe energije na vseh področjih (gospodinjstva, podjetja, javni sektor in promet); povečanje izkoriščanja lokalnih OVE (predvsem lesne biomase, kot tudi sončne energije, bioplina itd.); zmanjšanje nevarnih emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2); spodbujanje uporabe lesne biomase za daljinsko ogrevanje in soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE); prehod s fosilnih goriv (premog, kurilno olje itd.) na OVE; izvajanje energetskih pregledov za javne in večstanovanjske stavbe; vzpostavljanje energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe; vzpostavitev energetskega svetovanja, osveščanja, informiranja in izobraževanja.


 4. Obvestilo

  28 avgusta 2021 od Anja Knežević

  Spoštovani starši učencev 3. triade Osnovne šole Gradec, 

  v petek, 27. avgusta 2021, smo prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v kateri nas prosijo, naj vas obvestimo, da bodo testi za prostovoljno samotestiranje učencev na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. 

  Učencu pripada pet (5) hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste lahko prevzamete v katerikoli lekarni enkrat mesečno. 

  NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj pred odhodom v šolo, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku. 

  Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole. 

  Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

  Ostanimo zdravi in potrudimo se ohraniti naše šole odprte za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v živo. 

  Damjan Štrus 


 5. OBVESTILO: Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin, 2021/2022

  18 junija 2021 od Anja Knežević

  Na spletni strani OŠ Gradec so pod zavihkom Knjižnica objavljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci OŠ Gradec, POŠ Vače, POŠ Hotič, POŠ Jevnica in POŠ Kresnice uporabljali v šolskem letu 2021/2022. Pripisane so tudi povezave do nekaterih ponudnikov gradiv.


Arhiv obvestil