Obvestila – Prehrana

InfoIcon Stališče OŠ Gradec do vnosa hrane v šolske prostore
(16 septembra 2019)

Stališče Osnovne šole Gradec do vnosa hrane v šolske prostore(sept.2019) (2)

InfoIcon Obvestilo: Portal Lo.Polis za starše (www.lopolis.si)
(2 septembra 2019)

Spoštovani starši učencev Osnovne šole Gradec.

V šolskem letu 2019/2020 prehajamo iz sistema eAsistent na sistem Lopolis. Prehod ne bi smel povzročati večjih težav, v primeru vprašanj, pišite na anja.knezevic(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih navodil, ki so v obliki PDF, da si jih lahko tudi natisnete. 

Povezava na portal Lopolis (www.lopolis.si), kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete na prvem roditeljskem sestanku.

Navodila si lahko prenesete tukaj: Navodila za odjavo prehrane Lopolis.

InfoIcon Kosilo v soboto, 11. 4. 2015
(1 aprila 2015)

Spoštovani starši!

Če želite, da ima vaš otrok v soboto, 11. 4. 2015, v šoli kosilo, ga nanj prijavite s prijavnico, ki jo bo otrok prinesel domov. Otrok naj prijavnico vrne razredniku najkasneje do torka, 7. 4. 2015, do 10.00.

InfoIcon Kosilo v soboto, 7. 3. 2015
(3 marca 2015)

Spoštovani starši!

Če želite, da ima vaš otrok v soboto, 7. 3. 2015, v šoli kosilo, se nanj prijavite s prijavnico, ki jo bo otrok danes (3. 3. 2015) prinesel domov. Otrok naj prijavnico vrne razredniku najkasneje do četrtka, 5. 3. 2105, do 9.00. 

InfoIcon Obvestilo: Anketni vprašalnik o šolski prehrani
(5 januarja 2015)

Spoštovani učenci in starši!

Zdravje je človekova največja vrednota in zanj je v prvi vrsti odgovoren vsak posameznik. Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju Vaših otrok in naših učencev smo pripravili anketo o šolski prehrani. Prosimo Vas, da si vzamete čas za pogovor in skupaj z otrokom rešite anketo. Anketa je anonimna, zato Vas prosimo, da odgovarjate čim bolj iskreno. Prosimo, da anketni vprašalnik, ki je dostopen na spletni strani https://www.1ka.si/a/53453, izpolnite do srede, 14. 1. 2015.

InfoIcon OBVESTILO – novosti na področju subvencioniranja šolske prehrane
(1 avgusta 2014)

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prejeto dne 6.6.2014 in sporočila za javnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, objavljenega 3.6.2014, vas obveščamo o novostih glede subvencioniranja šolske prehrane v letu 2014/15.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila.

S 1.9.2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1.9.2014.

Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli. (vloge ste prejeli konce šolskega leta), skupaj z majskim računom. V primeru da obrazca, Prijave učenca na šolsko prehrano za šolsko leto 2014/15  še niste oddali to storite čim prej.  Obrazec dobite na naši spletni strani (meni Šolska prehrana>>Obrazci, vloge).

Na podlagi novele lahko starši vložijo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca na dan 1.9.2014 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1.9.2014, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31.08.2014 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali svetujemo, da starši vložijo vlogo za otroški dodatek. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico oz. kosilo.

SUBVENCIJA MALICE

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za malico oz. brezplačna malica.

SUBVENCIJA KOSILA

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in opri katerih povpr mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo.