Svet zavoda – pravni akti

InfoIcon POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA OŠ GRADEC
(28 februarja 2020)

POSLOVNIK SVETA ZAVODA OŠ GRADEC prečiščeno besedilo po sprejetju sprememb 11. 1. 2022

InfoIcon POSLOVNIK O DELU PRITOŽBENE KOMISIJE OŠ GRADEC
()

Poslovnik o delu pritožbene komisije OŠ Gradec

 

InfoIcon PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V OŠ GRADEC Z DODATNIMI POJASNILI O ORGANIZACIJI ŠOLSKE PREHRANE IN SUBVENCIONIRANJU ŠOLSKE MALICE IN KOSILA
(14 oktobra 2019)

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE 30. 9. 2019

InfoIcon PRAVILNIK O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANOV – PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET ZAVODA
(17 aprila 2018)

ČISTOPIS Pravilnika o volitvah in odpoklicu č. v SZ po spremembah sprejetih na 30.seji 4.6.2020opis pravilnika o volitvah

Spremembe pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev uskladitev z Odlokom OLitija

Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda

Zbirka predlaganih obrazcev – Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda