Svet zavoda – pravni akti

InfoIcon PRAVILNIK O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANOV – PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET ZAVODA
(17 aprila 2018)

Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda

Zbirka predlaganih obrazcev – Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda