Statusi učencev

InfoIcon Predlog za pridobitev statusov za učence – šolsko leto 2022/2023
(31 avgusta 2022)

Spoštovani,

na osnovi PRAVIL OSNOVNE ŠOLE GRADEC O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

sprejemamo predloge z obveznimi prilogami za pridobitev statusov do srede, 21. 9. 2022, do konca razredne ure. Osebno v tajništvu šole ali poslane po pošti (velja poštni žig) na naslov:

OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, s pripisom “Predlog za pridobitev statusa  učenca 22/23”

Predlog za dodelitev statusa(od 31. 8. 2022)

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (od 30.8.2019)

InfoIcon Predlog za pridobitev statusov za učence – šolsko leto 2021/2022
(31 avgusta 2021)

Spoštovani,

na osnovi PRAVIL OSNOVNE ŠOLE GRADEC O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

sprejemamo predloge z obveznimi prilogami za pridobitev statusov za učence do 20. 9. 2021 osebno v tajništvu šole ali poslane po pošti (velja poštni žig) na naslov:

OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, s pripisom “Predlog za pridobitev statusa  učenca 21/22”

Predlog za dodelitev statusa(od 31. 8. 2021)

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (od 30.8.2019)

InfoIcon Predlog za pridobitev statusov za učence – šolsko leto 2020/2021
(2 septembra 2019)

Spoštovani,

na osnovi PRAVIL OSNOVNE ŠOLE GRADEC O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

sprejemamo predloge z obveznimi prilogami za pridobitev statusov za učence do 20. 9. 2020 osebno v tajništvu šole ali poslane po pošti (velja poštni žig) na naslov:

OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, s pripisom “Predlog za pridobitev statusa  učenca 20/21”

Predlog za dodelitev statusa(od 30. 8. 2020)

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (od 30.8.2020)

InfoIcon Pojasnila MIZŠ v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike
(4 februarja 2019)

Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike

InfoIcon Predlog za pridobitev statusov za učence – šolsko leto 2018/19
(3 septembra 2018)

Spoštovani,

na osnovi PRAVIL OSNOVNE ŠOLE GRADEC O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

sprejemamo predloge z obveznimi prilogami za pridobitev statusov za učence do 20. 9. 2018 osebno v tajništvu šole ali poslane po pošti (velja poštni žig) na naslov:

OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, s pripisom “Predlog za pridobitev statusa  učenca 18/19”

Predlog za dodelitev statusa(od 31. 8. 2018)

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (od 31.8.2018)