Svet zavoda – obvestila

InfoIcon Obvestilo: Svet zavoda OŠ Gradec – sklep o razpisu volitev
(27 oktobra 2017)

Svet zavoda OŠ Gradec na osnovi sklepa, sprejetega na 31. izredni seji dne 26. 10. 2017 objavlja:

SKLEP O RAZPISU VOLITEV

Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi 46. in 47. člena ZOFVI in v skladu z 21. (z upoštevanjem pojasnila MIZŠ), 23. in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija redne volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec za 4-letni mandat, in sicer:

– 3 predstavniki delavcev matične šole,
– 2 predstavnika delavcev dveh različnih podružničnih šol.

Volitve bodo izvedene 23. 11. 2017 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.

Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih delavcev. Kandidate za predstavnike delavcev ima pravico predlagati vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Skupaj s pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, da se strinja h kandidaturi.
Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice vsaj en kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda.
Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji do 17. 11. 2017.

Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec:
Vanja Arhnaver

InfoIcon Obvestilo: Zahvala za sodelovanje pri zbiralni akciji odpadnega papirja
()

Spoštovani učenci, učitelji, starši…

Z vašo pomočjo smo v oktobru uspešno izpeljali prvo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Zbrali smo 12,69 ton papirja in šolski sklad obogatili za 1260 EUR. Upamo, da bo tudi druga, spomladanska akcija, ki bo potekala od 4. do 6. aprila 2018, enako uspešna.

Hvala vsem, ki prispevate k uspehu dobrodelnih zbiralnih akcij.

InfoIcon Razpis za delovno mesto RAVNATELJA
(17 februarja 2017)

V priponki je objavljen razpis za delovno mesto RAVNATELJA.

RAZPIS RAVNATELJA (PDF)