Obvestila – šolski sklad

InfoIcon AKCIJA ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA V PRVEM TEDNU OKTOBRA
(12 septembra 2019)

Od srede, 2. 10. 2019, do petka, 4. 10. 2019, bomo na matični šoli ponovno zbirali star papir. Izkupiček bo namenjen šolskemu skladu, ki je v prejšnjih letih že uspešno pomagal mnogim učencem pri obveznih ali nadstandardnih dejavnostih. Da bo sklad tudi letos uspešno deloval, lahko pripomoremo prav vsi. Vabimo vas, da odpadni papir pripeljete do zabojnika, ki ga bodo pred glavni vhod matične šole pripeljali v sredo zjutraj, odpeljali pa v petek dopoldan.

Z dobrodelnim zbiranjem starega papirja pomagamo svojim vrstnikom in skrbimo za čistejše okolje.

Katja Kotar in Marija Savšek

InfoIcon DRUGA ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA
(3 aprila 2019)

Od srede, 3. aprila, do petka, 5. aprila 2019, bomo na matični šoli organizirali letošnjo drugo akcijo zbiranja odpadnega papirja.

Razredi, ki bodo v obeh akcijah skupaj zbrali največ papirja, bodo ob koncu leta prejeli simbolične nagrade.

Z zbiranjem papirja pomagamo ohranjati naše gozdove, denarni prihodek od prodaje pa bomo tudi tokrat namenili šolskemu skladu.

Želimo si, da se v dobrodelno akcijo vključite vsi učenci, učitelji in starši, k akciji pa povabite še svoje sorodnike, sosede, znance …

Skupaj lahko DOSEŽEMO NAJVEČ!

 

20180406_070933
2833959977
Brez naslova
InfoIcon Vabilo: Namenite 0,5% dohodnine za šolski sklad
(12 novembra 2018)

Spoštovani!
O delovanju šolskega sklada OŠ Gradec, pridobivanju in porabi sredstev, ste bili v letošnjem šolskem letu že obveščeni. Sedaj je vzpostavljena tudi možnost, da davčni zavezanci za dohodnino do 0,5% dohodnine odstopite za delovanje Šolskega sklada OŠ Gradec. Več o projektu OŠ Gradec lahko najdete na povezavi: http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/346. Na tej spletni strani lahko tudi izpolnite zahtevo v elektronski obliki (DopisZaDohodnino2018+Zahteva) ali natisnete prazno zahtevo (neposredna povezava: http://www.sklad05.si/dokument/blank/346).
Ko zahtevo izpolnite, jo bodisi oddate razredniku bodisi pošljete na naslov Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija. Zahteve, ki jih boste oddali do konca novembra 2018, bodo upoštevane že pri dohodnini za leto 2018.
Zavezanci lahko donacijo 0,5 % razdelijo tudi več upravičencem. Prav tako lahko spremenijo svojo dosedanjo zahtevo, če komu že namenjajo del dohodnine. Šolskemu skladu OŠ Gradec lahko na primer namenijo 0,3 %, nekomu drugemu pa 0,2 % ipd.
Odstop dohodnine je za vas popolnoma brezplačen, saj bo sicer država sredstva vrnila nazaj v proračun RS.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali drugo mnenje, mi sporočite na naslov damjan.strus(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.
Damjan Štrus

InfoIcon ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA
(9 novembra 2018)

Spoštovani učenci, učitelji in starši,

z vašo pomočjo smo uspešno izpeljali prvo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Zbrali smo 12,54 ton papirja in šolski sklad obogatili za 1065 EUR.

Hvala vsem, ki sodelujete pri dobrodelnih zbiralnih akcijah.

                                                        Katja Kotar in Marija Savšek

 

 

 

 

 

InfoIcon Obvestilo: Prispevki za delovanje Šolskega sklada OŠ Gradec (9. 10. 2018)
(9 oktobra 2018)

Spoštovani starši!

V prihodnjih dneh boste prejeli prvo izmed dveh položnic, s katero lahko v tem šolskem letu prispevate prostovoljni prispevek za delovanje Šolskega sklada OŠ Gradec, kot vam je bilo predstavljeno na prvem roditeljskem sestanku. Položnici bo priložen tudi kratek zapis, kjer si boste lahko prebrali več informacij.

Zbrana sredstva bodo znova skrbno namenjena za dejavnosti in področja, ki jih brez vašega prispevka ne bi bilo mogoče uresničiti, zato se vam za vsak vaš prispevek iskreno in najlepše zahvaljujemo.

                                                                                                                                         Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Gradec

InfoIcon ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA
(25 septembra 2018)

V prvem tednu letošnjega oktobra …

Od srede, 3. oktobra, do petka, 5. oktobra 2018, bomo na OŠ Gradec ponovno zbirali star papir. Izkupiček bo namenjen šolskemu skladu, ki je v preteklih letih že uspešno pomagal mnogim učencem pri obveznih ali nadstandardnih dejavnostih. K temu, da bo sklad še naprej uspešno deloval, lahko pripomore vsak izmed nas! Vabiva vas, da odpadni papir izročite enemu izmed naših učencev ali pa ga sami pripeljete do zabojnika, ki bo v času akcije pred glavnim vhodom matične šole.

                                                                       Katja Kotar in Marija Savšek

InfoIcon Šolski sklad: Zapisnik prve seje in finančno poročilo
(17 septembra 2018)
InfoIcon Vabilo: Akcija zbiranja odpadnega papirja
(21 marca 2018)

UČENCI, UČITELJI, STARŠI!

Pred nami je nova akcija zbiranja odpadnega papirja!

Največji zabojnik bodo pripeljali pred šolo v sredo, 4. aprila, dopoldan, odpeljali pa ga bodo v petek, 6. aprila, okoli 12. ure.

Tudi tokrat bomo dohodek od prodaje papirja namenili šolskemu skladu. Upamo in želimo, da bomo zbrali vsaj 10 ton papirja kot v letošnji jesenski akciji.

Razredi, ki bodo v obeh akcijah zbrali največ papirja, bodo ob koncu leta prejeli  simbolične nagrade.

VESELO NA DELO!

Hvala vsem, ki boste prispevali k uspehu akcije! 

InfoIcon Obvestilo: Zbiralna akcija odpadnega papirja
(2 oktobra 2017)

Učenci, učitelji, starši!

Pred nami je nova akcija zbiranja odpadnega papirja!

Na matični šoli vsako leto vsaj dvakrat zbiramo star papir, prihodek od prodaje pa namenimo šolskemu skladu. Upamo in želimo, da bomo sredstva za sklad uspešno zbirali tudi letos.

Največji zabojnik bodo pripeljali pred šolo v sredo, 4. 10., dopoldan, odpeljali pa ga bodo v petek, 6. 10., okoli 12. Ure.

Razredi, ki bodo v obeh akcijah zbrali največ papirja, bodo ob koncu leta prejeli  simbolične nagrade.

Z recikliranjem papirja pomagamo oblikovati lepši svet,  prihodek od prodaje papirja pa bo dobrodelno namenjen šolskemu skladu.

Hvala vsem, ki boste prispevali k uspehu akcije!

InfoIcon Obvestilo: ŠOLSKI SKLAD 2017/18
(7 septembra 2017)

Spoštovani starši,

novo šolsko leto je že v polnem teku in prav tako različne šolske dejavnosti.  Tudi letos želimo s sredstvi Šolskega sklada OŠ Gradec vsem otrokom na naši šoli omogočiti enake možnosti. Želimo si, da bi se vsi otroci lahko udeležili ekskurzij, gledaliških predstav, taborov, šole v naravi …  Želimo si, da bi lahko pomagali kriti stroške udeležbe vašega otroka  na šolskih tekmovanjih, da bi pomagali pri izpeljavi šolskih projektov ter (so)financirali nakup opreme, igral in drugih pripomočkov, s katerimi izboljšamo pouk in popoldansko varstvo. 

V preteklem šolskem letu smo pomagali 46 učencem, da so se lahko udeležili zimske šole v naravi ter taborov in pomagali njihovim družinam pri nakupu delovnih zvezkov ter ostalih šolskih potrebščin. Iz sklada je bilo plačanih 890 prijavnin na različna šolska tekmovanja (nekateri učenci so sodelovali na več tekmovanjih), financirani so bili tudi prevozi učencev na regijska in državna tekmovanja. Učencem podružničnih šol je bil iz šolskega sklada plačan prevoz na matično šolo, kjer so se udeležili različnih dogodkov kot npr. zaključek bralne značke in izvedba športnega dne v šolski telovadnici.

Šolski sklad svoja sredstva pridobiva izključno s prostovoljnimi prispevki staršev in občanov ter donacijami podjetij in samostojnih podjetnikov.  Pri zbiranju sredstev pomagajo tudi  učenci (zbiranje starega papirja, izdelava božično-novoletnih daril, peka palačink).

Tudi za letošnje šolsko leto si želimo, da bi lahko s sredstvi šolskega sklada pomagali našim učencem.

Naprošamo vas, da na nam po svojih močeh  pomagate pri zbiranju sredstev. Vsak prispevek je zelo dobrodošel in bo koristno porabljen.  Delo šolskega sklada (pravila delovanja, programi dela, finančna poročila) lahko spremljate na spletni strani šole (rubrika: Organi upravljanja – Šolski sklad).

Če se boste odločili za prispevek (enkraten ali mesečni), vas prosimo, da izpolnite izjavo in jo oddate razredniku ali jo skenirano pošljete na e-naslov racunovodstvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si. Izjava je objavljena na spletni strani, dobite pa jo tudi pri razredniku. Lahko pa enostavno, brez izjave,  nakažete znesek na transakcijski račun OŠ Gradec: SI56 0126 0603 0660 770 – s pripisom Za Šolski sklad OŠ Gradec.

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za vašo pripravljenost pomagati oz. prispevati sredstva za Šolski sklad OŠ Gradec.

                                                           Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Gradec

 

 

Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti.«

Prilogi:

InfoIcon MŠ – Zbiralna akcija odpadnega papirja
(22 marca 2017)

V DVEH AKCIJAH ZBRALI SKUPAJ 20 TON ODPADNEGA PAPIRJA

Na matični Osnovni šoli Gradec vsako leto dvakrat zbiramo star papir, prihodek od prodaje pa namenimo šolskemu skladu. Odpadni papir smo uspešno zbirali tudi v letošnjem šolskem letu, saj smo kar dvakrat napolnili največji zabojnik.

Razredi, ki so v obeh akcijah skupaj zbrali največ papirja, bodo ob koncu leta prejeli simbolične nagrade oz. družabne igre.

Akcijo zbiranja odpadnega papirja bomo ponovno organizirali oktobra 2017, še vedno pa v dobrodelni namen zbiramo tudi plastične zamaške.

Hvala vsem, ki prispevate k uspehu dobrodelnih zbiralnih akcij.

Minka Savšek

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

Aprila bomo na matični šoli ponovno izvedli akcijo zbiranja odpadnega papirja, prihodek od prodaje pa bomo tudi tokrat namenili šolskemu skladu.

Največji zabojnik bodo pripeljali pred šolo v sredo, 5. aprila, dopoldan, odpeljali pa ga bodo v petek, 7. aprila, okoli 12. ure.

ŽELIMO, DA SE V AKCIJO VKLJUČITE VSI UČENCI IN UČITELJI, K AKCIJI PA POVABITE TUDI SVOJE SORODNIKE, SOSEDE IN ZNANCE.

Razredi, ki bodo v obeh akcijah skupaj zbrali največ papirja, bodo ob koncu leta prejeli simbolične nagrade.

Z ZBIRANJEM PAPIRJA POMAGAMO OHRANJATI NAŠE GOZDOVE!

InfoIcon Obvestilo: Zbiralna akcija odpadnega papirja
(21 septembra 2016)

Na matični šoli vsako leto vsaj dvakrat zbiramo star papir, prihodek od prodaje pa namenimo šolskemu skladu. Upamo in želimo, da bomo sredstva za sklad uspešno zbirali tudi letos, zato bomo prvo akcijo izvedli že v oktobru, in sicer v tednu otroka. Največji zabojnik bodo pripeljali pred šolo v torek, 4. 10., dopoldan, odpeljali pa ga bodo v petek, 7. 10., okoli 12. ure.

ŽELIMO, DA SE V AKCIJO VKLJUČITE PRAV VSI UČENCI!

Razredi, ki bodo v obeh akcijah zbrali največ papirja, bodo ob koncu leta prejeli simbolične nagrade.

Z RECIKLIRANJEM PAPIRJA POMAGAMO OHRANJATI NAŠE GOZDOVE IN OBLIKOVATI LEPŠI SVET!

InfoIcon Uspešno izvedena prva akcija zbiranja odpadnega papirja
(30 septembra 2015)

Na matični šoli vsako leto vsaj dvakrat zbiramo star papir, prihodek od prodaje pa namenimo šolskemu skladu. Tudi letos smo prvo akcijo množično podprli in z devetimi tonami papirja popolnoma napolnili zabojnik.

Hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali k uspehu akcije. Vabimo vas, da papir zbirate še naprej, saj ga bomo ponovno zbirali v mesecu aprilu.

InfoIcon Šolski sklad: Zahvala staršem
(4 decembra 2014)

Spoštovani starši,

vsem, ki ste se odločili, da prispevate sredstva v šolski sklad, se najlepše zahvaljujem v svojem imenu in v imenu Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Gradec.

Z zbranimi sredstvi bomo pomagali, da se bodo ekskurzij, izletov, taborov, predstav in drugih aktivnosti, ki jih šola organizira, lahko udeležili vsi učenci, tudi učenci iz socialno šibkih družin, ki brez te pomoči, tega ne bi mogli. Pomagali bomo, da se bodo vsi naši učenci lahko brezplačno udeležili tekmovanj, ki so organizirana v okviru šole. V skladu z možnostmi bomo prispevali tudi k izvedbi projektov, za katere se je šola odločila, da jih bo izvajala v tem šolskem letu.

Želimo si, da bi bili uspešni pri zbiranju sredstev, saj bomo na ta način lahko čim bolj pomagali ter prispevali k zviševanju standarda pouka. Veseli bomo tudi vaših idej in predlogov glede delovanja sklada, seveda pa tudi opozoril, ki nam jih lahko sporočite preko vaših predstavnikov v Svetu staršev OŠ Gradec ali na naš elektronski naslov solskisklad(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si.

Vabljeni tudi, da spremljate naše delo. Program dela, zapisniki sej upravnega odbora, finančna poročila in drugi dokumenti so objavljeni na spletni strani.

Še enkrat hvala za vaše prostovoljne prispevke. Tudi otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti.

Maja Jeglič

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Gradec