Šola za starše

InfoIcon Šola za starše v šolskem letu 2017/18
(16 januarja 2017)
  1. 10. 2017 za 6. – 9.  razred, Bogdan Polajner – Čustvena inteligentnost in ukrepi staršev ob čustvenih težavah otrok s poudarkom na medvrstniškem nasilju
  2. 3. 2018 za 1. – 5. razred, Bogdan Polajner – Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka 
  3. 4. 2018 za 1. razred in bodoče prvošolce, Dunja Požaršek – Pomen gibanja za zdrav otrokov celostni razvoj