Delo z nadarjenimi učenci

Nazadnje spremenjeno 15.9.2020 , ob 15:22 Urejal: Anita Mirjanić

PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE 2020 / 2021

OŠ Gradec ponuja dodatne vsebine iz področja športa, naravoslovja, jezikoslovja, družboslovja, socialnih veščin in umetnosti. 

OŠ Gradec pri učencih krepi tudi veščino empatije do sočloveka, živali in okolja, ekološko zavest, humanitarne akcije in dobrodelnost.

  • Vsebine so namenjene VSEM učencem od 5. do 9. razreda. Učenci se prijavijo pri učitelju, ki je nosilec vsebine.
  • Cilji posameznih vsebin so objavljene na oglasni deski za nadarjene učence v avli MŠ.

Za učence, ki so evidentirani kot nadarjeni učenci velja:

  • učenci 6. in 7. razreda izberejo 3 vsebine in se udeležijo 2 tekmovanj.
  • učenci 8. in 9. razredov izberejo 3 vsebine in se udeležijo 3 tekmovanj.

Namesto tekmovanj lahko učenec izbere: BRALNO ZNAČKO (slovenska, angleška, nemška bralna značka), AKTIVNO SODELOVANJE V EKOLOŠKIH AKCIJAH ŠOLE, SODELOVANJE V HUMANITARNIH DEJAVNOSTIH ŠOLE, SODELOVANJE V AKCIJAH PROSTOVOLJSTVA IN DOBRODELNOSTI.

PODROČJE

NASLOV VSEBINE IN NOSILEC

CILJI

ČAS

ŠPORT

RAFTING (8. IN 9. RAZRED)

 

Učitelja: Žiga Korsika in Srečko Somrak

 

–  učenci bodo dobili vso zaščitno opremo (neopren, čelada, jopič) in se sami preizkusili v veslanju, predhodno jim bodo podana vsa navodila, po potrebi bodo veslali skupaj z inštruktorjem, spoznali bodo eno izmed oblik prostočasnih dejavnosti (Rafting klub Vidra Litija).

Pomlad 2021

JEZIKOSLOVJE

MERRY MONOPOLY (OD 1. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ)

 

Učitelj: Luka Lavrin

– druženje bo vključevalo igranje različice namizne igre Monopoly, dogodek pa bo vključeval še Pub Quiz.

Januar 2021, 6. in 7. šolsko uro

 

NA OLIMPIADO! (4. IN 5. RAZRED, TUDI POŠ)

 

Učitelj: Luka Lavrin

– glavna tema bo 60. obletnica stripa Mikija Mustra  Na Olimpiado; glavnina dejavnosti se bo nanašala na izdelavo stripa in druge aktivnosti na temo stripa ter igre na prostem.

Maj 2021

NARAVOSLOVJE

NOČNO OPAZOVANJE NEBA S PRIPOVEDOVANJEM ZGODB IZ GRŠKE MITOLOGIJE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ)

 

Učiteljica: Katja Kotar

– učenci se učijo orientacije na nebu,

– spoznajo lego pomembnih ozvezdij,

– naučijo se poiskati določene zvezde in planete na nebu,

– opazujejo navidezno gibanje zvezd in posnamejo nekaj fotografij,

– spoznajo zgodbe iz grške mitologije, ki so povezane z značilnimi ozvezdji.

December 2020

 

MLADI KUHARJI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

 

Učiteljica: Marija Grabnar

– učenci bodo pekli palačinke in poskrbeli za manjše pogostitve na šoli.

Po dogovoru

 

NARAVOSLOVNI VIKEND NA POŠ VAČE (OD 4. DO 6. RAZREDA, TUDI POŠ)

 

Učiteljici: Jana Isoski in Astrid Žibert

– učenci se udeležijo več delavnic, v katerih s pomočjo eksperimentov in didaktičnih iger spoznavajo različne zakonitosti pri naravoslovnih predmetih in matematiki,

– učenci sodelujejo v skupini z namenom raziskovanja.

Maj 2021

 

POLETNA ŠOLA LOGIKE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ)

 

Učiteljica: Astrid Žibert

– priprava na tekmovanje,

– razvijanje logičnega mišljenja. 

Avgust 2021

 

 

 

NARAVOSLOVNI VIKEND V CŠOD BREŽENKA  – Morska raziskovanja in potepanja (OD 7. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ)

 

Učitelj: Jernej Grdun

– raziskovalno in eksperimentalno delo,

– delo v naravi,

– druženje.

2. 10. – 4. 10. 2020

 

TEKMOVANJE OB DNEVU ŠTEVILA π

  (OD 7. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ)

 

Učiteljica: Katja Kotar v sodelovanju z Gimnazijo Litija

– recitiranje decimalk števila π

– Piezija.

Marec 2021

 

MLADI VRTNARJI (OD 6. DO 9. RAZREDA)

 

Učiteljica: Marijana Sebastijan

– urejanje šolske okolice.

Po dogovoru

UMETNOST

SNEMANJE V STUDIU (OD 6. DO 9. RAZREDA)

 

Učiteljica: Ana Tori

– učenci spoznajo delovanje studia,

– učenci spoznajo proces snemanje glasbe,

– učenci posnamejo šolsko himno.

 

Po dogovoru

 

GLASBA V SAMOSTOJNI SLOVENIJI (8. IN 9. RAZRED)

 

Učiteljica: Ana Tori

– učenci raziščejo razvoj različnih glasbenih zvrsti na Slovenskem od 1991 dalje,

– učenci spoznajo potek izbora slovenske himne, njen pomen in protokol ob njenem izvajanju in razvijajo pozitiven odnos do slovenske glasbe.

April 2021

 

SLIKARSKE UMETNINE (sodelovanje v likovnih natečajih)

 

Učiteljica: Maria Primožič

– učenci v izvirnem likovnem motivu ustvarijo svojo likovno zamisel,

– v likovni izvedbi učenci spretno uporabijo različne zahtevnejše likovne slikarske tehnike.

 V okviru likovnih ur (redni pouk, obvezni in neobvezni izbirni predmeti) in domače likovne naloge.

SOCIALNE VEŠČINE

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN (OD 6. DO 9. RAZREDA)

 

Učiteljici: Katarina Poglajen in Aleksandra Krnc

– učenci se učijo empatije – prek socialnih iger spoznavajo sebe in druge,

– učenci se učijo asertivnosti in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja,

– učijo se spopadanja s stresom.

Po dogovoru

 

MALE SIVE CELICE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ)

 

Učiteljici: Marjeta Žagar Rupar in Petra Obermajer

– priprava na tekmovanje Male sive celice.

Oktober 2020 – junij 2021

 

SPOZNAJMO SVET GLUHIH – osnove slovenskega znakovnega jezika (OD 6. DO 9. RAZREDA)

 

Učitelji: Karin Kovačič, Maruša Gajić in

Roman Demir, tolmač slovenskega znakovnega jezika

– učenci bodo v okviru delavnice slovenskega znakovnega jezika spoznavali različnost, populacijo gluhih in naglušnih oseb ter njihov način komunikacije.

Oktober in november 2020

DRUŽBOSLOVJE

ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V PARTIZANSKO BOLNICO FRANJA IN OGLED BEVKOVE DOMAČIJE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ)

 

Učiteljici: Anita Mirjanić in Manca Poglajen

– ogled Partizanske bolnice Franja in Zakojce – domačije Franceta Bevka.

21. 11. 2020

 

PROJEKT OB 30-LETNICI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE (OD 6. DO 9. RAZREDA)

 

Učiteljici: Anita Mirjanić in Manca Poglajen

– učenci spoznajo raziskujejo kulturološke, zgodovinske in geografske zakonitosti Slovenije in politična dogajanja, ki so pripeljala do samostojne Slovenije.

Po dogovoru

 

KROŽEK ZA RAZMIŠLJANJE (OD 6. DO 9. RAZREDA)

 

Učiteljica: Darija Kokalj

– učenci spoznajo veščine, orodja razmišljanja, naučijo se organizirati svoje razmišljanje in boljše organizirati svoj čas za reševanje lastnih težav.

Četrtek, predura

 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO (8. IN 9. RAZRED, TUDI POŠ)

 

Učiteljici: Anita Mirjanić in Manca Poglajen

– učenci obiščejo Državni zbor in Državni svet in spoznajo delovanje parlamenta, prek simulacije volitev spoznajo vlogo in naloge Državnega sveta,

– obisk Evropske hiše, učenci spoznajo delovanje EU.

Februar 2021

MEDNARODNA

IZMENJAVA

SKUPNOSTI, KI PODPIRAJO MLADE

 

Učiteljica: Barbara Toš

– učenci bodo komunicirali v angleščini, spoznavali in sodelovali v mednarodnem okolju.

 

September 2020 – maj 2021