Nagovor ravnatelja

Nazadnje spremenjeno 31.8.2021 , ob 20:51 Urejal: Uroš Rozina

Spoštovani učenke in učenci, starši ter kolegi učitelji,

novo šolsko leto začenjamo z nekaj več izkušnjami, povezanimi s spopadanjem z zdravstvenimi ukrepi, s katerimi sebe in drug drugega ščitimo pred okužbami, a še vedno s precej neznankami glede scenarija, po katerem bomo izvajali vzgojno-izobraževalno delo.

Brez dvoma nas bodo znaten del šolskega leta spremljali zaščitne obrazne maske, temeljito umivanje rok, zračenje prostorov in omejeni socialni stiki. Se bomo pa zelo trudili narediti vse, kar je v naši moči, da bi pouk uspeli izvajati v šoli in da bi bilo poučevanje na daljavo le izjema, ki se je bomo poslužili ob odhodu oddelka v karanteno zaradi visokorizičnega stika s potrjeno okuženim.

V preteklem šolskem letu smo se izurili v sestankovanju preko videokonferenc; pridobljene veščine bomo v letošnjem šolskem letu uporabljali pri nekaterih sestankih zaposlenih, saj bomo na ta način prihranili čas in se izognili vožnji s podružnic na matično šolo;  tudi nekaj govorilnih ur bomo izpeljali na daljavo ter tako vsaj delno razbremenili časovne stiske tudi starše naših učencev.

Želim si, da bi vzdrževali učinkovito komunikacijo; v primeru kakršnihkoli vprašanj nas lahko vedno bodisi pokličite po telefonu bodisi nam pišete na naše elektronske naslove. Vse aktualne in pomembne informacije so objavljene na šolski spletni strani. Poleg omenjenega pa pričakujem, da boste koristno uporabljali tudi šolski rokovnik ter skrbno prebrali Vzgojni načrt Osnovne šole Gradec in ga med šolskim letom upoštevali. Vzgojni načrt bomo v tem šolskem letu ponovno prenovili in zapisali na način, ki bo skladen z našimi aktualnimi vzgojnimi prizadevanji.

Osnovna šola Gradec v prvi vrsti nudi prostor vzgoji in izobraževanju. Kot ravnatelj si prizadevam, da se učenci, starši, učitelji ter ostali zaposleni počutite sprejete, da je delovna klima ustvarjalna, zaposleni na OŠ Gradec pa za delo motivirani in pri delu uspešni.

Na Osnovni šoli Gradec ponujamo učencem širok izbor izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, krožkov, projektov, kjer naj bi vsakdo našel zase tisto nekaj več, kar ga bodisi bogati bodisi veseli, in kjer bi še uspešneje napredoval v svojem razvoju.

Trudil se bom, da bo učenec, ki zaključi Osnovno šolo Gradec, prepoznan po trajnosti, uporabnosti in prenosljivosti znanja, po delovnih navadah, državljanskih in osebnih vrednotah.

Želim Vam zdravo, uspešno in novih znanj, veščin ter kompetenc polno šolsko leto 2021/2022.

 

Damjan Štrus, ravnatelj