Prevozi

Nazadnje spremenjeno 7.9.2022 , ob 22:12 Urejal: Jana Isoski

NAŠA PRAVILA PRIMERNEGA VEDENJA PRI VOŽNJI Z AVTOBUSOM

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre, je zagotovljen prevoz v šolo in iz šole. Učenci so dolžni skrbeti za svojo varnost in upoštevati navodila voznika ter Interni pravilnik o pravilih primernega vedenja pri vožnji z avtobusom:

  • Ko učenec zapusti šolo, gre previdno in umirjeno po pločniku do avtobusne postaje.
  • Na postajališču učenec mirno in kulturno počaka avtobus.
  • Ko pripelje avtobus, se učenec postavi v vrsto tako, da omogoča posamično vstopanje.
  • Ko učenec vstopi na avtobus, poišče prazen sedež in ne rezervira sedežev za učence, ki vstopijo kasneje.
  • Med vožnjo ni dovoljeno vstajanje, vpitje, odpiranje oken ali kakšna druga oblika neprimernega vedenja. Potrebno je upoštevati šoferjeva navodila.
  • Na avtobusu je strogo prepovedano kakršnokoli povzročanje škode.
  • Ko gredo učenci z avtobusa, pospravijo smeti za seboj.
  • Učenci iz avtobusa izstopajo posamično in se ne drenjajo ter varno prečkajo cesto.

Vsako namerno povzročeno škodo na postajališču in/ali avtobusu so starši dolžni poravnati. V primeru neprimernega vedenja oz. neupoštevanja pravil šofer pokliče v šolo, le-ta pa obvesti starše.

MATIČNA ŠOLA

PREVOZI V ŠOLO 

 

ponedeljek,torek,

četrtek, petek

sreda

Senožeti— Ribče— OŠ Gradec

7.25 

 7.00

Kresnice— OŠ Gradec

7.25

 7.00

Sava—OŠ Gradec

7.00

 7.00

Konj—Boltija—OŠ Gradec

 7.35

 7.05

POVRATEK

OŠ Gradec—Hotič— Jesenje—Kresnice— Senožeti

I.

 12.45

II.

13.35

III.

14.25

OŠ Gradec— Boltija— Konj

12.40, 13.30

OŠ Gradec—Ponoviče—Sava

    14.20

POŠ VAČE

PREVOZI V ŠOLO                                                                                                                                                                                                            neparni                  parni mesec    

Cirkuše 13—Cirkuše—Potok—Vače

     6.25                          6.50

Široka Set—Podbukovje—Laze—Vače

      6.40                         7.10

Strnica– Zg. Gora—Vrtače—Slivna—Vače

      6.32                        6.32

Tolsti Vrh—Ržišče—Vače

      6.32                         6.32

Boltija- Vače

      6.44                         6.44

POVRATEK

 

Vače- Laze- Podbukovje- Široka Set

  14.05                         14.05

Vače- Slivna- Mala Sela- Vrtača- Zg. Gora

  14.40                        14.05

Vače- Ržišče- Boltija- Tolsti Vrh

  14.40                        15.05

POŠ KRESNICE

PREVOZI V ŠOLO

 

ponedeljek,torek,  četrtek, petek

sreda

Golišče—Kresniški Vrh— Kresnice

6.50

 6.25

Sp. Kresniški Vrh—Kresnice

7.10

 7.10

POVRATEK

Kresnice– Kresniški Vrh—Golišče

14.40

POŠ JEVNICA

PREVOZI V ŠOLO

Golišče—Jevnica

7.25 

(sreda,  7.00)

Kresniške Poljane—Jevnica

7.45

( sreda, 7.20)

POVRATEK

Jevnica—Golišče                                       13.50, 14.10 

Jevnica – Kresniške Poljan                     13.30 , 13.40

POŠ HOTIČ

PREVOZI V ŠOLO                                                                                                                                                                                                                   

Kurja vas— Sp. Hotič —Zg. Hotič

6.58

7.05/sreda

Bitiče – Zgornji – Hotič

7.08

7.18/sreda

Jesenje– Zgornji Hotič

7.45

7.50/sreda

Vernek—Ribče- Zgornji Hotič

7.25

7.33/sreda

POVRATEK  

Zgornji Hotič—Bitiče—Sp. Hotič—Kurja vas                           15.30

Zgornji Hotič—Jesenje                                                                15.30

Zgornji Hotič—Ribče—Vernek                                                   15.30