Prevozi

Nazadnje spremenjeno 10.2.2020 , ob 21:22 Urejal: Anja Knežević

NAŠA PRAVILA PRIMERNEGA VEDENJA PRI VOŽNJI Z AVTOBUSOM

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre, je zagotovljen prevoz v šolo in iz šole. Učenci so dolžni skrbeti za svojo varnost in upoštevati navodila voznika ter Interni pravilnik o pravilih primernega vedenja pri vožnji z avtobusom:

  • Ko učenec zapusti šolo, gre previdno in umirjeno po pločniku do avtobusne postaje.
  • Na postajališču učenec mirno in kulturno počaka avtobus.
  • Ko pripelje avtobus, se učenec postavi v vrsto tako, da omogoča posamično vstopanje.
  • Ko učenec vstopi na avtobus, poišče prazen sedež in ne rezervira sedežev za učence, ki vstopijo kasneje.
  • Med vožnjo ni dovoljeno vstajanje, vpitje, odpiranje oken ali kakšna druga oblika neprimernega vedenja. Potrebno je upoštevati šoferjeva navodila.
  • Na avtobusu je strogo prepovedano kakršnokoli povzročanje škode.
  • Ko gredo učenci z avtobusa, pospravijo smeti za seboj.
  • Učenci iz avtobusa izstopajo posamično in se ne drenjajo ter varno prečkajo cesto.

Vsako namerno povzročeno škodo na postajališču in/ali avtobusu so starši dolžni poravnati. V primeru neprimernega vedenja oz. neupoštevanja pravil šofer pokliče v šolo, le-ta pa obvesti starše.

MATIČNA ŠOLA

PREVOZI V ŠOLO 

 

ponedeljek,torek,

četrtek, petek

sreda

Senožeti— Ribče— OŠ Gradec

7.25 

 7.00

Kresnice— OŠ Gradec

7.25

 7.00

Sava—OŠ Gradec

7.05

 7.05

Konj—Boltija—OŠ Gradec

 7.35

 7.05

POVRATEK

OŠ Gradec—Hotič— Jesenje—Kresnice— Senožeti

I.

 12.45

II.

13.35

III.

14.25

OŠ Gradec— Boltija— Konj

12.30, 13.30

OŠ Gradec—Ponoviče—Sava

    14.20

POŠ VAČE

PREVOZI V ŠOLO                                                                                                                                                                                            

Cirkuše 13—Cirkuše—Potok—Vače

   6.25/n. mesec         6.50/p. mesec

Široka Set—Podbukovje—Laze—Vače

      6.40                         7.10

Vovše—Vače

      7.15                           7.15

Strnica– Zg. Gora—Vrtače—Slivna—Vače

      7.12                          6.25

Tolsti Vrh—Ržišče—Vače

      6.32                         6.32

Boltija—Vače

      6.44                         6.44

POVRATEK                                                                               

                                                                          neparni mesec          parni mesec

Vače—Laze—Podbukovje—Široka Set                     14.35                  14.35

Vače—Vovše                                                                 14.05                  14.05

Vače—Slivna—Mala Sela—Vrtače—Zg. Gora         14.40                  15.05

Vače—Ržišče—Boltija—Tolsti Vrh                            14.40                  15.10

POŠ KRESNICE

PREVOZI V ŠOLO

 

ponedeljek,torek,  četrtek, petek

sreda

Golišče—Kresniški Vrh— Kresnice

6.50

 6.25

Sp. Kresniški Vrh—Kresnice

7.10

 7.10

POVRATEK

Kresnice– Kresniški Vrh—Golišče

14.40

POŠ JEVNICA

PREVOZI V ŠOLO

Golišče—Jevnica

7.25 

(sreda,  7.00)

Kresniške Poljane—Jevnica

7.45

 

POVRATEK

Jevnica—Golišče                                       13.40, 14.10 (od 24. 9. 2018)

Kresniške Poljane—Jevnica                     13.30 , 13.40 (občasno)

POŠ HOTIČ

PREVOZI V ŠOLO                                                                                                                                                                                                                   

Kurja vas— Sp. Hotič – Bitiče—Zg. Hotič

7.03

7.08/sreda

Jesenje– Zgornji Hotič

6.30

6.20/sreda

Vernek—Ribče- Zgornji Hotič

7.25

7.33/sreda

POVRATEK  

Zgornji Hotič—Bitiče—Sp. Hotič—Kurja vas                           15.35

Zgornji Hotič—Jesenje                                                                15.35

Zgornji Hotič—Ribče—Vernek                                                   15.35