Stik s starši

Nazadnje spremenjeno 7.7.2017 , ob 11:46 Urejal: Jana Isoski

Starše vabimo, da se čim bolj vključujejo v delo na šoli. Veliko se moramo pogovarjati o otrokovem delu in njegovem učnem uspehu, pa tudi o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju.  

GOVORILNE URE Vsi učitelji na šoli imajo individualne tedenske in skupne mesečne govorilne ure.  

RODITELJSKI SESTANKI Organizirani so po v naprej določenih terminih. Vsak razrednik skliče najmanj dva roditeljska sestanka, na katerih starše seznani z delom in aktivnostmi oddelčne skupnosti in drugimi sprotnimi informacijami. Termini govorilnih  ur in roditeljskih sestankov so v šolskem rokovniku zapisani pri predstavitvah posameznih šol.  

ŠOLA ZA STARŠE Potekala bo v obliki predavanj oz. delavnic. Natančni termin izvedbe in organizacija bo določen glede na interes oz. prijave staršev.  

Poslovni čas ravnatelja: od 7.00 do 14. 30 oziroma glede na potrebe šole

Poslovni čas  tajništva:  od 6.30 do 14.30

Poslovni čas  računovodstva:  od 6.30 do 14.30

Poslovni čas strokovnih služb:  od 7.00 do 14.00.