NVO gre v šolo

Nazadnje spremenjeno 4.10.2017 , ob 13:50 Urejal: Astrid Žibert

V petek, 6. 10. 2017, bo na matični šoli in POŠ Vače potekal tehniški dan. Matično šolo in POŠ Vače bo obiskalo veliko različnih društev  s področja Litije in Zasavja. 

 

Urnik za učence matične šole:

UČENCI SE ZBEREJO V MATIČNIH UČILNICAH.

MALICA POTEKA V MATIČNIH UČILNICAH.

IZBIRNI PREDMETI IN INTERESNE DEJAVNOSTI POTEKAJO PO URNIKU.

 

 

razred

Št. učencev

1.        

2.

3.

4.

5.

1.A

M. Bregar

N. Đorič (3., 4., 5. ura)

19

ŽRD LITIJA

 

 

 

velika telovadnica

Medobčinsko društvo invalidov

 

učilnica 3b razreda

Karate klub Kensei

 

 

učilnica MAT2

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.a

Smučarski klub Zagorje – Alpska sekcija

 

mala telovadnica

1.B

A. Planinšek

U. Pišek (3., 4., 5. ura)

18

Smučarski klub Zagorje – Alpska sekcija

 

mala telovadnica

ŽRD LITIJA

 

 

 

velika telovadnica

Medobčinsko društvo invalidov

 

učilnica 3b razreda

Karate klub Kensei

 

 

učilnica MAT2

Prostovoljno gasilsko društvo Litija

 

avla

2.A

N. Videc

18

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.a

Smučarski klub Zagorje – Alpska sekcija

 

mala telovadnica

ŽRD LITIJA

 

 

 

velika telovadnica

Medobčinsko društvo invalidov

 

učilnica 3b razreda

Karate klub Kensei

 

 

učilnica MAT2

2.B

S. Železnik

18

Karate klub Kensei

 

 

učilnica MAT2

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.a

Smučarski klub Zagorje – Alpska sekcija

 

mala telovadnica

ŽRD LITIJA

 

 

 

velika telovadnica

Medobčinsko društvo invalidov

 

učilnica 3b razreda

3.A

T. Gombač

15

Medobčinsko društvo invalidov

 

učilnica 3b razreda

Karate klub Kensei

 

 

učilnica MAT2

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.a

Smučarski klub Zagorje – Alpska sekcija

 

mala telovadnica

ŽRD LITIJA

 

 

 

velika telovadnica

3.B

A. Prijatelj

14

Medobčinsko društvo invalidov

 

učilnica 3b razreda

Karate klub Kensei

 

 

učilnica MAT2

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.a

Smučarski klub Zagorje – Alpska sekcija

 

mala telovadnica

ŽRD LITIJA

 

 

 

velika telovadnica

4.A

A. Kušar

22

Društvo šola zdravja

 

 

 

učilnica TJA2

Družinsko gledališče Kolenc

 

 

učilnica GEO

Plesno športno društvo NLP

 

 

jedilnica

Prostovoljno gasilsko društvo Litija

 

avla

PD Litija

 

 

 

 

učilnica FIZ

4.B

M. Gorše

23

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.b

Društvo šola zdravja

 

 

učilnica TJA2

Družinsko gledališče Kolenc

 

učilnica GEO

Plesno športno društvo NLP

 

jedilnica

Prostovoljno gasilsko društvo Litija

 

avla

5.A

S. Likar

16

Prostovoljno gasilsko društvo Litija

 

avla

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.b

Društvo šola zdravja

 

 

učilnica TJA2

Družinsko gledališče Kolenc

 

učilnica GEO

Plesno športno društvo NLP

 

jedilnica

5.B

J. Nemeček

15

Prostovoljno gasilsko društvo Litija

 

avla

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.b

Društvo šola zdravja

 

 

učilnica TJA2

Družinsko gledališče Kolenc

 

učilnica GEO

Plesno športno društvo NLP

 

jedilnica

6.A

P. Kobe

21

Plesno športno društvo NLP

 

jedilnica

Prostovoljno gasilsko društvo Litija

 

avla

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.b

Društvo šola zdravja

 

 

i učilnica TJA2

Društvo podeželske mladine Litija – Šmartno

 

učilnica BIO

6.B

M. Poglajen

22

Tenis klub AS, Litija

 

 

športna dvorana gimnazije

Plesno športno društvo NLP

 

jedilnica

Društvo upokojencev Litija

 

 

učilnica SLJ2

PD Litija

 

 

 

 

učilnica FIZ

Društvo šola zdravja

 

 

učilnica TJA2

6.C

K. Mohar

22

Društvo podeželske mladine Litija – Šmartno

 

učilnica BIO

Tenis klub AS, Litija

 

 

športna dvorana gimnazije

Prostovoljno gasilsko društvo Litija

 

avla

Društvo upokojencev Litija

 

 

učilnica SLJ2

Ženski nogometni klub Trbovlje (dekleta)

 

športna dvorana gimnazije

 

Družinsko gledališče Kolenc

(fantje)

 

učilnica GEO

7.A

A. Mirjanič

19

PD Litija

 

 

 

 

učilnica FIZ

Društvo podeželske mladine Litija – Šmartno

 

učilnica BIO

Tenis klub AS, Litija

 

 

športna dvorana gimnazije

Glasbeno društvo Bučar

 

 

učilnica 1.b

Društvo upokojencev Litija

 

 

učilnica SLJ2

7.B

M. Savšek

20

Društvo upokojencev Litija

 

učilnica SLJ2

PD Litija

 

 

 

 

učilnica FIZ

Društvo podeželske mladine Litija – Šmartno

 

učilnica BIO

Tenis klub AS, Litija

 

 

športna dvorana gimnazije

Družinsko gledališče Kolenc

 

učilnica GEO

7.C

M. Sebastijan

20

Družinsko gledališče Kolenc

 

učilnica GEO

Društvo upokojencev Litija

 

 

učilnica SLJ2

PD Litija

 

 

 

 

učilnica FIZ

Društvo podeželske mladine Litija – Šmartno

 

učilnica BIO

Tenis klub AS, Litija

 

 

športna dvorana gimnazije

8.A

A. Zupančič

19

Ženski nogometni klub Trbovlje

 

športna dvorana gimnazije

RKS Območno združenje Litija

 

učilnica TJA1

Tekwando klub Litija  Šmartno

 

 

učilnica TIT2

 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno

 

učilnica SLJ1

Društvo botanični vrt Raznolikost

 

 

 

učilnica KEM

 

8.B

A. Krnc

D. Grobljar

18

Društvo botanični vrt Raznolikost

 

 

 

učilnica KEM

 

Ženski nogometni klub Trbovlje

 

športna dvorana gimnazije

RKS Območno združenje Litija

 

učilnica TJA1

Tekwando klub Litija  Šmartno

 

 

učilnica TIT2

 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno

 

učilnica SLJ1

9.A

V. Arhnaver

22

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno

 

učilnica SLJ1

Društvo botanični vrt Raznolikost

 

 

 

učilnica KEM

 

Ženski nogometni klub Trbovlje

 

športna dvorana gimnazije

RKS Območno združenje Litija

 

učilnica TJA1

Tekwando klub Litija  Šmartno

 

 

učilnica TIT2

 

9.B

A. Tori

17

Tekwando klub Litija  Šmartno

 

 

učilnica TIT2

 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno

 

učilnica SLJ1

Društvo botanični vrt Raznolikost

 

 

 

učilnica KEM

 

Ženski nogometni klub Trbovlje

 

športna dvorana gimnazije

RKS Območno združenje Litija

 

učilnica TJA1

9.C

A. Mikša

18

RKS Območno združenje Litija

 

učilnica TJA1

Tekwando klub Litija  Šmartno

 

 

učilnica TIT2

 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno

 

učilnica SLJ1

Društvo botanični vrt Raznolikost

 

 

 

učilnica KEM

 

Ženski nogometni klub Trbovlje

 

športna dvorana gimnazije

 

_____________________________________________________________________________

 

Urnik razredov za POŠ Vače:

UČENCI SE ZBEREJO V MATIČNI UČILNICI.

MALICA BO POTEKALA V MATIČNIH UČILNICAH OZIROMA V JEDILNICI.

IZBIRNI PREDMETI, INTERESNE DEJAVNOSTI POTEKAJO PO URNIKU.

razred

Št. učencev

1.        

2.

3.

4.

5.

1.V + 2.V

B. KODRMAN

J. AMRŠEK

8 + 15

Zavod 16 PODKVIC

 

ŠOLSKO IGRIŠČE

PGD Vače

 

PRED ŠOLO

KUD Muze Premoderne umetnosti

učilnica GOS

Turistično društvo Moravče

učilnica NAR

EVALVACIJA TEHNIŠKEGA DNEVA

matična učilnica

3.V + 4.V

Š. MAHKOVEC

M. PEČNIK

10 + 15

Društvo za razvoj podeželja LAZ

učilnica MAT

Zavod 16 PODKVIC

 

ŠOLSKO IGRIŠČE

PGD Vače

 

PRED ŠOLO

KUD Muze Premoderne umetnosti

učilnica GOS

EVALVACIJA TEHNIŠKEGA DNEVA

matična učilnica

5.V

A. ŠTRUS

16

Turistično društvo Moravče

učilnica NAR

Društvo za razvoj podeželja LAZ

učilnica MAT

Zavod 16 PODKVIC

 

ŠOLSKO IGRIŠČE

PGD Vače

 

PRED ŠOLO

EVALVACIJA TEHNIŠKEGA DNEVA

matična učilnica

6.V + 7. V

I. KOKALJ

D. MAURIČ

12 + 13

KUD Muze Premoderne umetnosti

učilnica GOS

Turistično društvo Moravče

učilnica NAR

Društvo za razvoj podeželja LAZ

učilnica MAT

Zavod 16 PODKVIC

 

ŠOLSKO IGRIŠČE

EVALVACIJA TEHNIŠKEGA DNEVA

matična učilnica

8.V + 9.V

 

N. MLEKUŽ

M. ŽIBERT

20

PGD Vače

 

PRED ŠOLO

KUD Muze Premoderne umetnosti

učilnica GOS

Turistično društvo Moravče

učilnica NAR

Društvo za razvoj podeželja LAZ

učilnica MAT

EVALVACIJA TEHNIŠKEGA DNEVA

matična učilnica

V primeru dežja bodo PGD Vače izvajali delavnico v pritličju šole, Zavod 16 PODKVIC pa v telovadnici.