Podružnična šola Vače

Nazadnje spremenjeno 19.9.2023 , ob 10:07 Urejal: Anja Knežević

 

PODATKI  O ŠOLI

Vače 24, 1252 Vače

Telefonske številke:

Lokacija Telefonska št.
Vače – Zbornica 01/8973-315 ali interna 315
Vače – Vodja 01/8973-316 ali interna 316
Vače – Svetovalna služba 01/8973-317 ali interna 317
Vače – Kuhinja 01/8973-318 ali interna 318
Vače – 1. triada 01/8973-319 ali interna 319

 

 

 

 

 

 

 

E— naslov: jernej.grdun(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si 

Pedagoški vodja: Jernej Grdun

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Boltija, Cirkuše, Kandrše-del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, Vače, Vovše

ŠTEVILO ODDELKOV:  7 + 2 OPB

ŠTEVILO UČENCEV: 108

Vabila in obvestila

Vabila in obvestila

izbirni

Dnevi dejavnosti

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Koledar

Koledar

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Stik s starši

Šolski rokovnik 2023/24