Podružnična šola Vače

Nazadnje spremenjeno 1.10.2018 , ob 12:45 Urejal: Jernej Grdun

 

PODATKI  O ŠOLI

Vače 24, 1252 Vače

Telefonske številke:

Lokacija Telefonska št.
Vače – Zbornica 01/8973-315 ali interna 315
Vače – Vodja 01/8973-316 ali interna 316
Vače – Svetovalna služba 01/8973-317 ali interna 317
Vače – Kuhinja 01/8973-318 ali interna 318
Vače – 1. triada 01/8973-319 ali interna 319

 

 

 

 

 

 

 

E— naslov: jernej.grdun(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si 

Pedagoški vodja: Jernej Grdun

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Vače, Klenik, Potok, Cveteš, Vovše, Laze, Podbukovje, Široka Set, Cirkuše, Boltija, Ržišče, Tolsti Vrh, Mala sela, Vrtače, Strmica, Selišče, Slivna

ŠTEVILO ODDELKOV:  8 + 2 OPB

ŠTEVILO UČENCEV: 106

Vabila in obvestila

Vabila in obvestila

Razredi in učitelji

Razredi in učitelji

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Koledar

Koledar

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Stik s starši

Stik s starši