Prehrana – pravila

Nazadnje spremenjeno 3.1.2023 , ob 8:41 Urejal: Anja Knežević

Celotno besedilo Pravil o šolski prehrani OŠ Gradec (sprejeto 30. 9. 2019) je dostopno TUKAJ.

PRIJAVA NA POSAMEZNE OBROKE

Starši otroka prijavijo na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu (obrazec najdete na naši spletni strani). Vse spremembe v zvezi s prijavo na prehrano med šolskim letom so dolžni sporočati starši.

Za učence imamo organizirane štiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Priporočeno je, da ima učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Vsi učenci imajo možnost da se naročijo na kosilo. Učencem v podaljšanjem bivanju po 15. uri nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen učencem 1. triade, ki obiskujejo jutranje varstvo.

Plačilo lahko opravite: 

V kolikor imate na šoli več otrok vam na vašo željo lahko izdamo združen račun. V tem primeru dobite za vsakega otroka posebej specificiran račun, plačate pa en znesek. 

 

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

Starši učenca so dolžni v primeru odsotnosti učenca prehrano pravočasno odjaviti. Odjava obrokov poteka preko aplikacije Lopolis.

Izjemoma lahko prehrano odjavite na elektronski naslov: racunovodstvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si  ali telefonsko številko: 01/ 897 33 04.

Učenci, ki so upravičeni do subvencionirane prerane, imajo pravico do subvencije prehrane za prvi dan odsotnosti, če zardi bolezni oz. zaradi izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka. (v vsakem primeru morajo starši javiti odsotnost).

V kolikor malica ni odjavljena, starši plačajo polno ceno malice (9. Člen Zakona o šolski prehrani).

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih dejavnostih šole (CŠOD, ZŠVN, LŠVN…), odjavi šola.

Za pravočasno odjavo prehrane velja, če starši odjavijo obroke do 10. ure za naslednji delovni dan. 

V izogib nesporazumom v zvezi s plačevanjem stroškov prehrane starše prosimo, da upoštevajo ta navodila.

Dodatne informacije o prijavi in odjavi na šolsko prehrano, subvencijah za malico in kosilo se dobijo v računovodstvu šole, pri Bernardi Kanduč.

 

DIETNA PREHRANA

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih zmožnosti ter finančnih sredstev, ki jih predpisuje Zakon o šolski prehrani.

 Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi:

–         dogovora z organizatorjem šolske prehrane,

–         ter s potrdilom zdravnika specialista in s strani stroke predpisanih navodil oz. jedilnika.

Za vsako naslednje šolsko leto je potrebno v septembru predložiti novo zdravniško potrdilo, izjema so trajne bolezni.

Za prijavo diete morajo starši oz skrbniki izpolniti obrazec, ki ga oddajo v računovodstvo matične šole. 

 

Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Gradec

Celotno besedilo Zakona o šolski prehrani je dostopno na naslovu: http://www.uradni-list.si/1/content?id=111596.