Prehrana v š.l. 2013/14

Nazadnje spremenjeno 30.1.2014 , ob 12:07 Urejal: Uroš Rozina

NOVOSTI:

  • NOV Zakon o šolski prehrani (Ur. list RS št. 3/2013)
  • Staršem priporočamo, da vlogo za subvencijo šolske prehrane (malico, kosilo)  za šolsko leto 2013/14 oddate na pristojni CSD v mesecu juliju oz. avgustu, da boste pravočasno prejeli Odločbo o subvenciji. (CSD Litija, Ljubljanska cesta 12, 1270 Litija).
  • Do izdaje Odločbe Centra za socialno delo o subvenciji malice ali kosila ste starši sami dolžni poravnati stroške prehrane vašega otroka v šoli.
  • Učencem,  pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice. Ne glede na to pripada subvencija malice učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito (25. čl. Zakona o šolski  prehrani).
  • Subvencija kosila pripada  učencem, pri katerih  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače  v  Republiki Sloveniji  (26. čl. Zakona o šolski prehrani).
  • Zakon določa obrazec za prijavo na šolsko prehrano (v priponki).
Prijavo za šolsko prehrano za šolsko leto 2013/14 oddajte čim prej v računovodstvo Gradec (lahko tudi po pošti).
Prijava_na_prehrano_uradni_obrazec