Šolska svetovalna služba

Nazadnje spremenjeno 16.11.2022 , ob 10:31 Urejal: Marija Mohar

Za učence je osnovna šola čas velikih sprememb.  Šola je drugi dom vseh učencev, zato se morajo prilagoditi številnim zahtevam, pravilom, redu in tudi drug drugemu. To pa ni enostavno. Mnogi vseh teh zahtev ne zmorejo brez večjih težav, ni pa nič nenavadnega, kadar se kdo:

 • spre z učitelji, sošolci, starši in prijatelji,
 • ne zna učiti, se težko zbere,
 • se boji spraševanja, vrstnikov,
 • ima težave pri branju in pisanju,
 • nenadoma spremeni vedenje, popusti pri učenju.

Za take in druge težave lahko učenci sami ali skupaj s starši poiščejo pomoč v šolski svetovalni službi ali pri učiteljih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč in učno pomoč za učence. Včasih je rešitev enostavna, včasih je potrebno tesno sodelovanje vseh udeleženih.

Dunja Požaršek (1. – 5. razred MŠ)
tel.: 01/897 33 09
email:  dunja.pozarsek(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

Marjeta Žagar Rupar (6. – 9. razred MŠ)
tel.: 01/897 33 08
email: marjeta.zagar-rupar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

Petra Obermajer (POŠ Hotič, POŠ Kresnice in POŠ Jevnica)
email: petra.obermajer(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

Marija Mohar  (POŠ Vače)
tel.: 01/897 33 17
email:marija.mohar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

Radi bi pomagali našim otrokom, da bi postali odgovorni in neodvisni.
Doseči moramo, da se bodo otroci pogovarjali z nami, zato jim moramo povedati tisto, kar si želijo izvedeti. z njimi bodimo iskreni in jih pohvalimo, kadar si to zaslužijo – zaslužijo pa si velikokrat.

Starši lahko pomagate otroku:

 • redno sodelujte z razrednikom
 • sodelujte pri različnih dejavnostih šole (prireditvah, športnih dnevih,…)
 • sprotno spremljajte otrokovo šolsko delo, poskrbite, da bo redno opravljal domače naloge in imel dovolj časa za učenje
 • pomagajte mu razvijati delovne in učne navade in razporediti čas za učenje in zabavo
 • poskrbite, da bo v šolo prihajal spočit in naspan
 • spodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa