Šolska svetovalna služba

Nazadnje spremenjeno 19.11.2020 , ob 14:45 Urejal: Anja Knežević

Za učence je osnovna šola čas velikih sprememb.  Šola je drugi dom vseh učencev, zato se morajo prilagoditi številnim zahtevam, pravilom, redu in tudi drug drugemu. To pa ni enostavno. Mnogi vseh teh zahtev ne zmorejo brez večjih težav, ni pa nič nenavadnega, kadar se kdo:

 • spre z učitelji, sošolci, starši in prijatelji,
 • ne zna učiti, se težko zbere,
 • se boji spraševanja, vrstnikov,
 • ima težave pri branju in pisanju,
 • nenadoma spremeni vedenje, popusti pri učenju.

 

Za take in druge težave lahko učenci sami ali skupaj s starši poiščejo pomoč v šolski svetovalni službi ali pri učiteljih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč in učno pomoč za učence. Včasih je rešitev enostavna, včasih je potrebno tesno sodelovanje vseh udeleženih.

 

Marjeta Žagar Rupar (6. – 9. razred MŠ, POŠ Hotič)
tel.: 01/897 33 08
email: marjeta.zagar-rupar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

Dunja Požaršek (I. triada MŠ, POŠ Kresnice in POŠ Jevnica)
tel.: 01/897 33 09
email:  dunja.pozarsek(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

Marija Mohar  (POŠ Vače)
Urnik
tel.: 01/897 33 17
email:marija.mohar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

 

V času poučevanja na daljavo smo oblikovali vsebine za učence na spletu SVETUJEMO, ODKRIVAMO, SKUPAJ ZMOREMO (SOS).

Na tem mestu boste našli veliko uporabnih informacij.

Bodimo solidarni in varujmo drug drugega!

 

 

Radi bi pomagali našim otrokom, da bi postali odgovorni in neodvisni.
Doseči moramo, da se bodo otroci pogovarjali z nami, zato jim moramo povedati tisto, kar si želijo zvedeti. z njimi bodimo iskreni in jih pohvalimo, kadar si to zaslužijo – zaslužijo pa si velikokrat.

 

Starši lahko pomagate otroku:

 • redno sodelujte z razrednikom
 • sodelujte pri različnih dejavnostih šole (prireditvah, športnih dnevih,…)
 • sprotno spremljajte otrokovo šolsko delo, poskrbite, da bo redno opravljal domače naloge in imel dovolj časa za učenje
 • pomagajte mu razvijati delovne in učne navade in razporediti čas za učenje in zabavo
 • poskrbite, da bo v šolo prihajal spočit in naspan
 • spodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa