Vpis v prvi razred

Nazadnje spremenjeno 31.1.2022 , ob 16:11 Urejal: Marija Mohar

Kako iz vrtca v šolo?

 

Predstavitve matične šole in podružničnih šol, zakaj OŠ Gradec?

VSE O VPISU V OŠ GRADEC 2022/2023

PREDSTAVITEV: POŠ HOTIČ, POŠ JEVNICA, POŠ KRESNICE, POŠ VAČE

Od decembra do junija potekajo srečanja bodočih prvošolčkov s šolarji in učiteljicami, predvsem z namenom ustvarjanja sproščenih prijateljskih odnosov, krepitve občutka varnosti, pripadnosti in zaupnosti, kar skrajša in olajša jesensko privajanje na šolsko okolje, delo in obveznosti.

V februarju bo organiziran vpis otrok v prvi razred osnovne šole. Starši bodočih prvošolcev boste o datumih vpisa pravočasno obveščeni. 

Ob vpisu bodo potekale spoznavno-ustvarjalne delavnice za otroke.

Kaj pa če moj otrok še ni pripravljen za šolo ali pa o tem kot starš nisem prepričan?

Pogovorite se z vzgojiteljico, prosite za sestanek z vrtčevsko svetovalno službo. Ob vpisu v šolo izrazite svoj dvom šolski svetovalni službi, tako se bomo z vami o tem pogovorili, svetovali in po dogovoru testirali vašega otroka. V kolikor pa ste o odlogu že prepričani, pa s seboj prinesite pisno prošnjo za odlog vpisa v 1. razred. Prošnja za odlog vpisa v 1. razred – OBRAZEC

Kaj pa če želim, da moj otrok obiskuje osnovno šolo na OŠ Gradec, vabljeni pa smo na vpis drugam?

Starši vpišete svojega otroka na šolo kamor ste vabljeni, na OŠ Gradec pa pošljete ali  prinesete Prošnja za prepis na OŠ Gradec -OBRAZEC. Tako bomo potem lahko mi uredili vso potrebno dokumentacijo v zvezi s prepisom. 

Kaj če moj otrok ne bo obiskoval šole, v katero sem vabljen k vpisu?

Starši vseeno vpišete otroka v šolo, kamor ste povabljeni k vpisu. K vpisu prinesite izpolnjeno Prošnja za prepis iz OŠ Gradec na drugo šolo -OBRAZEC. Hkrati pa to prošnjo posredujete tudi v šolo kjer želite, da vaš otrok obiskuje osnovno šolo. 

Želel bi, da moj otrok obiskuje jutranje varstvo in podaljšano bivanje. V ta namen ob vpisu prinesite izpolnjeno prijavnico za JV in OPB.

Od marca do maja bodo potekali zdravniški pregledi šolskih novincev.

Junija bo organizirano drugo srečanje s starši, skupaj z vabilom starši dobite tudi potrdilo o šolanju ali morebitnem odlogu šolanja. 

Prvi šolski dan v mesecu septembru bodo prvošolčki svečano sprejeti v OŠ Gradec.

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi:

  • ga. Dunja Požaršek (dunja.pozarsek(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si) za MŠ, POŠ KRESNICE in POŠ JEVNICA
  • ga. Marija Mohar (marija.mohar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si) za POŠ VAČE
  • ga. Marjeta Žagar Rupar (marjeta.zagar-rupar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si) za POŠ HOTIČ