1. Šolski sklad: Zahvala staršem

  4 decembra 2014 od Uroš Rozina

  Spoštovani starši,

  vsem, ki ste se odločili, da prispevate sredstva v šolski sklad, se najlepše zahvaljujem v svojem imenu in v imenu Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Gradec.

  Z zbranimi sredstvi bomo pomagali, da se bodo ekskurzij, izletov, taborov, predstav in drugih aktivnosti, ki jih šola organizira, lahko udeležili vsi učenci, tudi učenci iz socialno šibkih družin, ki brez te pomoči, tega ne bi mogli. Pomagali bomo, da se bodo vsi naši učenci lahko brezplačno udeležili tekmovanj, ki so organizirana v okviru šole. V skladu z možnostmi bomo prispevali tudi k izvedbi projektov, za katere se je šola odločila, da jih bo izvajala v tem šolskem letu.

  Želimo si, da bi bili uspešni pri zbiranju sredstev, saj bomo na ta način lahko čim bolj pomagali ter prispevali k zviševanju standarda pouka. Veseli bomo tudi vaših idej in predlogov glede delovanja sklada, seveda pa tudi opozoril, ki nam jih lahko sporočite preko vaših predstavnikov v Svetu staršev OŠ Gradec ali na naš elektronski naslov solskisklad(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si.

  Vabljeni tudi, da spremljate naše delo. Program dela, zapisniki sej upravnega odbora, finančna poročila in drugi dokumenti so objavljeni na spletni strani.

  Še enkrat hvala za vaše prostovoljne prispevke. Tudi otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti.

  Maja Jeglič

  Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Gradec


Arhiv obvestil