Image


Vizija konference

Z izobraževanjem pedagoških delavcev in z izmenjavo dobrih praks za uspešno vključevanje znanj in strategij s področja kompetenc in veščin prihodnosti v vsakdanjo pedagoško prakso, želimo prispevati h kakovostnemu in sodobnemu poučevanju v osnovnih šolah ter delu z mladimi.

Cilji konference

Cilj srečanja je združiti učitelje, ravnatelje, strokovnjake, osebe s področja dela z mladimi in druge k razmišljanju o kompetencah učitelja za prihodnost poučevanja. Pomemben del srečanja je namenjen spodbujanju sodelovanja in deljenja izkušenj ter dobrih praks, zato bodo osrednje naloge srečanja predstaviti:

  • katera znanja in veščine potrebuje učitelj prihodnosti?
  • kako naj učitelj mladim privzgoji kompetence, da so/bodo konkurenčni v jutrišnjem svetu (plenarna predavanja, delavnice, okrogla miza)?
  • s kakšnimi izzivi se srečuje učitelj pri delu z nadarjenimi učenci?
  • kakšne so vloge lokalne skupnosti pri sodelovanju s šolami (delovanje Erasmus + kot priložnost mladih za sodelovanje med šolo in skupnostjo)?
  • omogočiti strokovnim delavcem predstavitev njihovih dobrih praks v šolah (predstavitev referatov).

Smernice konference

  • razmišljati, kako naj bo učitelj opremljen za poučevanje učencev rojenih po letu 2030?
  • razpravljati, s katerimi kompetencami opremiti mlade, da bodo konkurenčni v jutrišnjem svetu?
  • predstaviti Erasmus+ in osvetliti mednarodno dimenzijo programa z vidika kompetenc, ki jih pridobivajo mladi in priložnosti, ki jih ta prinaša za sodelovanje šole in lokalne skupnosti.
  • deliti rezultate evropskega projekta Skupnosti, ki podpirajo mlade.
  • podpreti učitelje, da bodo bolj konkurenčni, fluidni v znanju, situacijsko prilagodljivi in karierno vodeni (razmišljati tudi čigava naloga je to).