Image

 • Podatki o konferenci
 • Datum: 21. 10. 2022
 • Organizator: Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.
 • E-mail naslov: conference@osgradec.si
 • Soorganizator: Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih
 • Udeleženci: učitelji, svetovalni delavci, ravnatelji osnovnih šol in drugih VIZ zavodov, osebe s področja dela z mladimi in študenti pedagoških smeri.
 • Tip srečanja: konferenca z mednarodno udeležbo.
 • Format srečanja:
  • plenarna predavanja (Predavalnica Prihodnost).
   • dr. Polona Gradišek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
   • Sašo Kronegger, 3P izobraževanje in svetovanje.
   • dr. Irena Nančovska Šerbec, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
   • dr. Robert Repnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru.
   • dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
   • dr. Veronika Tašner in dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
   • dr. Alenka Žerovnik, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
  • predstavitve dobrih praks (referati – učilnice).

Vizija konference

Z izobraževanjem pedagoških delavcev in z izmenjavo dobrih praks za uspešno vključevanje znanj in strategij s področja kompetenc in veščin prihodnosti v vsakdanjo pedagoško prakso, želimo prispevati h kakovostnemu in sodobnemu poučevanju v osnovnih šolah ter delu z mladimi.

Cilji konference

Cilj srečanja je združiti učitelje, ravnatelje, strokovnjake, osebe s področja dela z mladimi in druge k razmišljanju o kompetencah učitelja za prihodnost poučevanja. Pomemben del srečanja je namenjen spodbujanju sodelovanja in deljenja izkušenj ter dobrih praks, zato bodo osrednje naloge srečanja predstaviti:

 • katera znanja in veščine potrebuje učitelj prihodnosti?
 • kako naj učitelj mladim privzgoji kompetence, da so/bodo konkurenčni v jutrišnjem svetu (plenarna predavanja, delavnice, okrogla miza)?
 • s kakšnimi izzivi se srečuje učitelj pri delu z nadarjenimi učenci?
 • kakšne so vloge lokalne skupnosti pri sodelovanju s šolami (delovanje Erasmus + kot priložnost mladih za sodelovanje med šolo in skupnostjo)?
 • omogočiti strokovnim delavcem predstavitev njihovih dobrih praks v šolah (predstavitev referatov).

Smernice konference

 • razmišljati, kako naj bo učitelj opremljen za poučevanje učencev rojenih po letu 2030?
 • razpravljati, s katerimi kompetencami opremiti mlade, da bodo konkurenčni v jutrišnjem svetu?
 • predstaviti Erasmus+ in osvetliti mednarodno dimenzijo programa z vidika kompetenc, ki jih pridobivajo mladi in priložnosti, ki jih ta prinaša za sodelovanje šole in lokalne skupnosti.
 • deliti rezultate evropskega projekta Skupnosti, ki podpirajo mlade.
 • podpreti učitelje, da bodo bolj konkurenčni, fluidni v znanju, situacijsko prilagodljivi in karierno vodeni (razmišljati tudi čigava naloga je to).