Kotizacija za udeležence

 • UDELEŽBA S PISNIM PRISPEVKOM (velja ob prijavi z oddanim povzetkom)
 • Kotizacija: 50 €.
 • Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom zajema: Udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v zborniku, strokovno gradivo v e-obliki in prehrana.
 • Rok za prijavo prispevka: 30. 6. 2022. PRIJAVA
 • Obvestilo avtorjem o sprejetju prispevkov: 1. 9. 2022.
 • Zadnji rok za oddajo celotnega prispevka: 1. 10. 2022.
  Na naslov: conference@osgradec.si.

 • UDELEŽBA BREZ PRISPEVKA
 • Kotizacija: 25 €.
 • Cena kotizacije za udeležbo zajema: Udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki in prehrana.
 • Zadnji rok za prijavo k udeležbi na konferenci: 1. 10. 2022.

 • PLAČILO
 • Kotizacijo boste plačali po prejetem računu.
 • Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: conference@osgradec.si, najkasneje 2 dni pred srečanjem. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. Če bomo pisno odjavo prejeli po tem roku, a pred dnem začetka seminarja, oziroma če bo prijavljen udeleženec odsoten, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine.